Úc đang trở thành điểm nóng toàn cầu cho các vụ kiện về biến đổi khí hậu

Úc đang trở thành điểm nóng toàn cầu cho các vụ kiện về biến đổi khí hậu

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Úc đang trở thành điểm nóng toàn cầu cho các vụ kiện về biến đổi khí hậu

  Greenpeace Australia activists in front of the Federal Courts of Australia. (Credit: James Zadro/Greenpeace).Các nhà hoạt động của tổ chức Hòa bình xanh Australia trước Tòa án Liên bang Australia. (Nhà cung cấp hình ảnh: James Zadro / Greenpeace).


  Úc đang nổi lên như một trong những quốc gia đi đầu trong tranh tụng về biến đổi khí hậu, với một báo cáo mới nêu chi tiết về số lượng các vụ kiện ngày càng tăng trên toàn cầu chống lại các chính phủ và các công ty nhiên liệu hóa thạch, nhằm tìm kiếm trách nhiệm giải trình về tác động của sự nóng lên toàn cầu.

  Nghiên cứu mới được công bố bởi Viện Nghiên cứu Grantham về Biến đổi Khí hậu và Môi trường, cho thấy Úc là một trong những quốc gia có tranh chấp nghiêm trọng nhất về các vụ việc liên quan đến biến đổi khí hậu - đứng thứ hai trên toàn cầu về số vụ kiện tụng về khí hậu được đưa ra kể từ năm 2020, chỉ sau Hoa Kỳ.

  Tổng số 124 vụ kiện pháp lý liên quan đến biến đổi khí hậu đã được đưa ra ở Úc, nhiều hơn Vương quốc Anh (83 vụ) và toàn bộ Liên minh Châu Âu (60 vụ).

  Phản ánh bản chất nổi tiếng tôn giáo của mình, cho đến nay, Hoa Kỳ là nơi có số vụ kiện khí hậu cao nhất được đưa ra, tổng cộng hơn 1.400 vụ kiện liên quan đến biến đổi khí hậu.

  Báo cáo do Joana Setzer và Catherine Higham đến từ Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London thực hiện.

  Các nhà nghiên cứu quan sát thấy sự đa dạng ngày càng tăng của các chiến lược pháp lý được các đương sự về khí hậu áp dụng, bao gồm các trường hợp nhắm vào trách nhiệm giải trình của chính phủ trong việc thiết lập và đạt được các mục tiêu giảm phát thải, trách nhiệm giải trình cho việc mở rộng ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch và hành động chống lại các nhà tài trợ công và tư cho nhiên liệu hóa thạch các dự án.

  “Các vụ kiện tụng về biến đổi khí hậu tiếp tục diễn ra nhanh chóng và chúng tôi hy vọng rằng số vụ việc sẽ tiếp tục tăng lên,” báo cáo nghiên cứu cho biết.

  “Chúng tôi cũng mong đợi phạm vi của các nguyên đơn và bị đơn tiếp tục đa dạng hóa, phản ánh sự hiểu biết ngày càng cao về vai trò của nhiều tác nhân trong các nguyên nhân và giải pháp đối với biến đổi khí hậu.”

  Các chiến lược tố tụng khác nhau giữa các khu vực tài phán, với các trường hợp thường dựa trên các nguyên tắc nhân quyền ở các quốc gia nơi các quyền đó được ghi trong luật. Tại các khu vực tài phán, như Úc, nơi có các quyền bảo mật tối thiểu theo hiến pháp, hành động pháp lý tập trung vào việc thực hiện các quyền ra quyết định của chính phủ một cách thích hợp.

  Úc đã chứng kiến ​​một số thách thức lớn đối với việc phê duyệt quy định đối với các dự án nhiên liệu hóa thạch, bao gồm cả trường hợp 'Sharma', được đưa ra thay mặt cho một nhóm học sinh tìm cách thành lập chính phủ liên bang có nhiệm vụ chăm sóc những người trẻ tuổi để bảo vệ họ khỏi tác động của biến đổi khí hậu khi thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật về môi trường.

  Gã khổng lồ dầu khí của Úc Woodside hiện đang bị Tổ chức Bảo tồn Úc kiện về kế hoạch phát triển mỏ khí đốt Scarborough, với môi trường đang tìm cách dừng dự án cho đến khi các tác động tiềm tàng của nó đối với Rạn san hô Great Barrier được đánh giá theo cùng luật môi trường liên bang. .

  Santos cũng đang được sử dụng bởi một nhóm cổ đông của công ty, vì những gợi ý rằng công ty đã tìm cách đánh lừa các cổ đông khi tuyên bố rằng khí hóa thạch là một dạng “năng lượng sạch”.

  Các tác giả của báo cáo cho biết nghiên cứu đã quan sát thấy sự gia tăng ổn định về số lượng các trường hợp khí hậu mới được đưa ra mỗi năm, với khoảng 500 trường hợp mới đã được đưa ra kể từ năm 2020, với trọng tâm ngày càng tăng vào các hành động pháp lý được thực hiện trực tiếp chống lại các nhà sản xuất và tiêu thụ hóa thạch nhiên liệu.

  Báo cáo cho biết: “Các trường hợp chống lại các Chuyên gia Carbon và các công ty khác liên quan đến việc khai thác nhiên liệu hóa thạch hoặc cung cấp năng lượng hóa thạch đã tiếp tục gia tăng, giờ đáng kể hơn ở bên ngoài Hoa Kỳ,” báo cáo cho biết.

  “Các vụ kiện cũng đang được đệ trình chống lại nhiều đối tượng khác nhau hơn trong công ty. Trong năm dương lịch 2021, trong khi 16 trong số 38 vụ kiện chống lại các công ty sản xuất nhiên liệu hóa thạch, hơn một nửa số vụ kiện được đưa ra chống lại các bị cáo trong các lĩnh vực khác, với thực phẩm và nông nghiệp, vận tải, nhựa và tài chính, tất cả đều là mục tiêu trong nhiều vụ án. ”

  Nghiên cứu cho thấy kiện tụng về khí hậu không còn phù phiếm, với phần lớn (54%) trong số hơn 450 vụ kiện được đưa ra bên ngoài Hoa Kỳ, dẫn đến những phát hiện được coi là "thuận lợi cho hành động khí hậu".

  Các nhà nghiên cứu nói rằng mặc dù các vụ kiện tụng về khí hậu cho đến nay tập trung vào việc khởi động các hành động chống lại chính phủ và các tập đoàn - có một xu hướng đang nổi lên là các hành động pháp lý được đưa ra nhằm vào các cá nhân, chẳng hạn như giám đốc công ty.

  “12 tháng qua đã chứng kiến ​​cuộc thảo luận đáng kể về trách nhiệm cá nhân mà các tác nhân khác nhau liên quan đến ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch và hơn thế nữa phải gánh chịu đối với những đóng góp vào tác hại khí hậu,” bài báo nghiên cứu cho biết.

  “Một số lý thuyết tình huống và cách định khung vấn đề này hiện đang được phát triển, từ các hành động tội phạm đến các trường hợp tập trung vào nhiệm vụ của giám đốc, sĩ quan và người được ủy thác để quản lý rủi ro khí hậu.”

  “Trong khi một số đối số này đã bắt đầu biểu hiện trong các trường hợp khí hậu, chúng tôi tin rằng có khả năng chúng sẽ trở nên phát triển hơn và có vị thế cao hơn trong những năm tới. ”

  Các nhà nghiên cứu cũng đưa ra cảnh báo cho các công ty đang tìm cách dựa vào các công nghệ như thu giữ và lưu trữ carbon để bù đắp lượng khí thải từ việc khai thác nhiên liệu hóa thạch, cho thấy rằng các chiến lược 'rửa xanh' như vậy cũng có thể trở thành mục tiêu cho một số vụ kiện ngày càng tăng.

  “Cũng có thể dự đoán là sự gia tăng liên tục trong các vụ kiện tụng chống lại các chính phủ và các nhà phát thải lớn thách thức các cam kết dựa quá nhiều vào loại bỏ khí nhà kính hoặc công nghệ 'phát thải âm', cũng như các trường hợp liên quan rõ ràng đến mối quan hệ khí hậu và đa dạng sinh học," báo cáo cho biết .

  Zalo
  Hotline