Tua bin đầu tiên tại Trang trại gió ngoài khơi quy mô thương mại đầu tiên của Nhật Bản

Tua bin đầu tiên tại Trang trại gió ngoài khơi quy mô thương mại đầu tiên của Nhật Bản

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Tua bin đầu tiên tại Trang trại gió ngoài khơi quy mô thương mại đầu tiên của Nhật Bản
  Tuabin gió đầu tiên trong tổng số 33 tuabin gió Vestas 4,2 MW đã được lắp đặt tại trang trại gió ngoài khơi Akita Noshiro ở Nhật Bản, dự án gió đáy cố định quy mô thương mại đầu tiên của đất nước.


  Nguồn: Vestas
  Sau khi tàu lắp đặt Seajacks Zaratan hoàn thành việc đặt tất cả 33 nền móng monopile tại các vị trí tương ứng của họ vào tháng 9 năm ngoái, con tàu tương tự đã bắt đầu lắp đặt tuabin gió và lên đường rời Cảng Akita với lô tuabin Vestas đầu tiên vài ngày trước.

  Zalo
  Hotline