Từ tháng 4 đến tháng 6, đơn đặt hàng xây dựng lần đầu tiên vượt quá 3 nghìn tỷ yên trong 4 năm, sức kéo xây dựng tư nhân mạnh mẽ / Thành viên Nikkenren

Từ tháng 4 đến tháng 6, đơn đặt hàng xây dựng lần đầu tiên vượt quá 3 nghìn tỷ yên trong 4 năm, sức kéo xây dựng tư nhân mạnh mẽ / Thành viên Nikkenren

  Từ tháng 4 đến tháng 6, đơn đặt hàng xây dựng lần đầu tiên vượt quá 3 nghìn tỷ yên trong 4 năm, sức kéo xây dựng tư nhân mạnh mẽ / Thành viên Nikkenren


  Liên đoàn các nhà thầu xây dựng Nhật Bản (Nikkenren, Chủ tịch Yoichi Miyamoto) ngày 27 đã công bố kết quả khảo sát trật tự xây dựng tháng 6 của 94 công ty thành viên. Các đơn đặt hàng nhận được trong quý đầu tiên của năm 2022 (từ tháng 4 đến tháng 6) đã tăng 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3.411,3 tỷ yên, lần đầu tiên vượt qua 3 nghìn tỷ yên sau 4 năm. Các công trình tư nhân, đã phục hồi từ Korona-ka và vẫn ở mức cao, đã tăng lên đáng kể, trong khi các công trình của chính phủ giảm.


  Tổng số đơn đặt hàng nhận được là 3.174,9 tỷ yên, tăng 14,6% ở Nhật Bản và 236,4 tỷ yên, tăng 213,4% ở nước ngoài. Tại Nhật Bản, doanh số bán hàng của khu vực tư nhân tăng 31,4% lên 2.045,6 tỷ yên, các văn phòng chính phủ giảm 20,3% xuống 714,5 tỷ yên và các khu vực khác tăng 11,6% lên 9,7 tỷ yên.


  Trong khu vực tư nhân, ngành sản xuất tăng 95,0% lên 636,5 tỷ Yên, và ngành phi sản xuất tăng 17,8% lên 1.814,1 tỷ Yên. Theo ngành, số lượng tám ngành được khảo sát (dệt may, hóa chất, thép, máy móc điện, máy móc vận tải, máy móc khác, thực phẩm, v.v.) đã tăng lên và các ngành phi sản xuất bao gồm khai thác / xây dựng, thông tin và truyền thông, và tài chính.・ Năm ngành bảo hiểm, bất động sản và dịch vụ đều tăng.


  Đối với các văn phòng chính phủ, các tổ chức quốc gia giảm 18,6% xuống 479,6 tỷ yên, và các tổ chức địa phương giảm 23,6% xuống 235 tỷ yên. Số lượng các tổ chức quốc gia tăng 12,1% lên 257,4 tỷ yên, nhưng số lượng các cơ quan hành chính độc lập giảm 16,4% xuống 40,5 tỷ yên và số lượng các công ty liên quan đến chính phủ giảm 41,6% xuống 181,6 tỷ yên. Đối với các tổ chức địa phương, quận giảm 39,1% xuống 43,3 tỷ yên, thành phố trực thuộc trung ương giảm 43,7% xuống 108,4 tỷ yên, chính quyền địa phương tăng 92,8% lên 67 tỷ yên và các tỉnh khác tăng 76,6%, là 16,3 tỷ yên.


  Theo khu vực, doanh số bán hàng tăng lên bên ngoài Tohoku và Trung Quốc. Cả hai đều được thúc đẩy bởi các đơn đặt hàng tư nhân.


  Tổng lượng đơn đặt hàng nhận được trong tháng 6 tăng 15,4% lên 1.573,9 tỷ yên, cao nhất trong 10 năm qua. Ở khu vực tư nhân trong nước, các nhà máy, văn phòng, chung cư, ... bị ảnh hưởng bởi hàng loạt bất động sản quy mô lớn với quy mô vài trăm triệu Yên, và số tiền tăng 22,2% lên 1.099,8 tỷ Yên, cao nhất trong 10 năm qua. Mặt khác, các văn phòng chính phủ hoạt động ì ạch ở mức 318,1 tỷ yên, giảm 21,1%. Doanh thu ở nước ngoài tăng 174,6% lên 149,4 tỷ yên, cao nhất trong 10 năm qua. Hầu hết các cơ sở y tế nhận được đơn đặt hàng ở Đông Nam Á trị giá 80 tỷ yên.

  Zalo
  Hotline