Triển khai cơ sở hạ tầng ngắn hạn và các chiến lược đầu tư cho chuỗi cung ứng hydro ròng bằng không

Triển khai cơ sở hạ tầng ngắn hạn và các chiến lược đầu tư cho chuỗi cung ứng hydro ròng bằng không

  Triển khai cơ sở hạ tầng trong ngắn hạn và các chiến lược đầu tư cho chuỗi cung ứng hydro không phát thải ròng.

  chiến lược đầu tư hydro

  Hydro carbon thấp đóng vai trò quan trọng trong các chiến lược phi carbon hóa công nghiệp của châu Âu. Công trình này nghiên cứu kế hoạch tối ưu về chi phí cho chuỗi cung ứng hydro carbon thấp của châu Âu trong tương lai gần (2025–2035), so sánh một số công nghệ sản xuất hydro và xem xét nhiều quy mô không gian. Chúng tôi tập trung vào các công nghệ sản xuất hydro đã hoàn thiện: cải cách hơi nước mêtan từ khí tự nhiên, cải cách khí sinh học, khí hóa sinh khối và điện phân nước. Phân tích bao gồm thu giữ và lưu trữ carbon cho khí tự nhiên và hydro có nguồn gốc từ sinh khối. Chúng tôi xây dựng và giải quyết một mô hình tối ưu hóa tuyến tính xác định loại, quy mô và vị trí tối ưu về chi phí của các công nghệ sản xuất và vận chuyển hydro tuân thủ các mục tiêu phát thải carbon đã chọn, bao gồm mục tiêu phù hợp với EU 55 và mục tiêu phát thải ròng bằng không đầy tham vọng vào năm 2035. Các công suất cải cách hơi nước mêtan hiện có được xem xét và các mạng lưới carbon và sinh khối tối ưu được thiết kế. Các phát hiện xác định sản xuất hydro từ sinh khối là công nghệ hydro hiệu quả nhất về chi phí. Thu giữ và lưu trữ carbon được lắp đặt để đạt được lượng khí thải carbon bằng không, trong khi điện phân vẫn không có lợi về chi phí và được triển khai ở quy mô hạn chế trong tất cả các kịch bản nhạy cảm được xem xét. Phân tích của chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của độ phân giải không gian, cho thấy quan điểm quốc gia đánh giá thấp chi phí bằng cách bỏ qua nhu cầu vận tải trong nước và hạn chế về nguồn lực khu vực, nhấn mạnh sự cần thiết của các thiết kế cơ sở hạ tầng khử cacbon cao phù hợp với khả năng cung cấp nguồn tài nguyên tái tạo.

  Triển khai cơ sở hạ tầng trong ngắn hạn và các chiến lược đầu tư cho chuỗi cung ứng hydro không phát thải ròng.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline