Trang trại gió ngoài khơi quy mô thương mại đầu tiên của Nhật Bản đã thành hình cuối cùng

Trang trại gió ngoài khơi quy mô thương mại đầu tiên của Nhật Bản đã thành hình cuối cùng

  Trang trại gió ngoài khơi quy mô thương mại đầu tiên của Nhật Bản đã thành hình cuối cùng

  Tất cả các tuabin gió đã được lắp đặt tại trang trại gió Akita Noshiro 140 MW ngoài khơi tỉnh Akita, Nhật Bản.

  Akita Noshiro bao gồm tổng cộng 33 tuabin gió Vestas V117-4,2 MW. 20 chiếc được lắp đặt ngoài khơi Cảng Noshiro, và 13 chiếc còn lại ở ngoài khơi Akita.


  Trang trại gió ngoài khơi Cảng Akita. Nguồn: AOW
  Việc vận hành thử các tuabin đã lắp đặt đang diễn ra và trang trại điện gió dự kiến sẽ đi vào hoạt động thương mại vào cuối năm nay, Akita Offshore Wind Corporation (AOW), nhà phát triển của dự án, cho biết.


  Trang trại điện gió ngoài khơi Cảng Noshiro. Nguồn: AOW
  Tàu lắp đặt trang trại gió Seajacks Zaratan phụ trách vận chuyển và lắp đặt các tuabin tại địa điểm này.

  Hệ thống kích đã lắp đặt tuabin gió Vestas V117-4,2 MW đầu tiên vào đầu tháng Bảy.

  Zalo
  Hotline