Toshiba bổ nhiệm Ikeya của JIP làm phó chủ tịch/Ông Umagami làm chủ tịch hội đồng quản trị

Toshiba bổ nhiệm Ikeya của JIP làm phó chủ tịch/Ông Umagami làm chủ tịch hội đồng quản trị

    Toshiba sẽ tuyển dụng bốn ứng cử viên giám đốc từ Japan Industrial Partners (JIP): Hidemi Umagami, người sẽ giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, Koji Ikeya, người sẽ giữ chức phó chủ tịch, Shinichi Inagaki và Masaru Harashima. Ông Inagaki, người sẽ trở thành giám đốc của Toshiba, đã từng làm việc trong ngành tài chính bao gồm Ngân hàng Công nghiệp Nhật Bản (nay là Ngân hàng Mizuho) và JP Morgan Securities, nơi ông sẽ giữ chức phó chủ tịch của JIP. Ông Harashima, giám đốc tại JIP, từng làm việc tại các ngân hàng như Ngân hàng Quốc tế Nhật Bản và Chứng khoán Mizuho trước khi trở thành giám đốc tại Toshiba.

    Ứng viên giám đốc Toshiba

    Từ các công ty điều hành, Chủ tịch Satoshi Katsuno của Chubu Electric Power và Phó Giám đốc Bộ phận Đầu tư Kinh doanh Seiichi Ida của ORIX sẽ trở thành giám đốc.

    Zalo
    Hotline