Tohoku Electric Power xem xét đổi mới tổ máy Higashi Niigata 1 và 2/Chuyển sang chu trình hỗn hợp

Tohoku Electric Power xem xét đổi mới tổ máy Higashi Niigata 1 và 2/Chuyển sang chu trình hỗn hợp

     Tohoku Electric Power đã thông báo vào ngày 25 rằng họ sẽ xem xét thay thế Tổ máy 1 và 2 của Nhà máy Nhiệt điện Higashi Niigata (LNG, 600.000 kW x 2 tổ máy). Hiện tại, nó là một hệ thống phát điện hơi nước và chúng tôi sẽ đánh giá tính khả thi trong kinh doanh của việc thay đổi nó thành một hệ thống phát điện chu trình kết hợp hiệu suất cao tiên tiến nhất. Là một phần của việc này, công tác chuẩn bị cho đánh giá tác động môi trường đã bắt đầu. Bằng cách cải thiện hiệu suất nhiệt, công ty hy vọng sẽ giảm khoảng 30% mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải carbon dioxide (CO2) trên mỗi kilowatt giờ. Đẩy nhanh quá trình khử cacbon của nhiệt điện nhằm sử dụng hydro và amoniac. Người ta cho rằng hoạt động sẽ bắt đầu sau năm 2030.

    Nhà máy Nhiệt điện Higashi Niigata xem xét thay thế Tổ máy 1 và 2

     

    Zalo
    Hotline