TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HYBRID-TIMBER CHO TAMEIKESANNO

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HYBRID-TIMBER CHO TAMEIKESANNO

  TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HYBRID-TIMBER CHO TAMEIKESANNO

  Một tòa nhà văn phòng bằng gỗ lai đang được xây dựng ở trung tâm Tokyo đã được Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch chọn là dự án bền vững hàng đầu.

  Dự án Tameike có tên dự kiến là sự tái phát triển của Tòa nhà Nomura Fudosan Tameike trước đây. Tòa nhà 9 tầng cũ có từ năm 1959 đã bị phá bỏ để nhường chỗ cho tòa nhà văn phòng 9 tầng mới hoàn thành vào tháng 10 năm 2023.

  Cấu trúc sử dụng phương pháp xây dựng ‘Shimizu Hy-wood’ của Tập đoàn Shimizu. Việc sử dụng gỗ trong xây dựng ước tính mang lại lượng khí thải carbon bù lại 420 tấn, tương đương 24% so với một tòa nhà hoàn toàn bằng khung thép.

  Địa điểm

  1-1-14 Akasaka, Minato-ku, Tokyo

  Nguồn: Thông cáo báo chí về phát triển bất động sản Nomura, ngày 22 tháng 12 năm 2021.

  Zalo
  Hotline