Tổ chức Bệnh viện Thành phố Kyoto/Kiểm tra Chức năng Bệnh viện Keihoku, Viện Nghiên cứu Môi trường Hệ thống làm Nhà thầu

Tổ chức Bệnh viện Thành phố Kyoto/Kiểm tra Chức năng Bệnh viện Keihoku, Viện Nghiên cứu Môi trường Hệ thống làm Nhà thầu

  Tổ chức Bệnh viện Thành phố Kyoto đã chọn Viện Nghiên cứu Môi trường Hệ thống làm bên ký kết hợp đồng tiềm năng thông qua lời kêu gọi mở về các đề xuất cho ''Nghiên cứu và các công việc khác liên quan đến việc kiểm tra các chức năng của Bệnh viện Keihoku''. Chỉ có cùng một người tham gia vào đề xuất.

  Bệnh viện (3 Toritani, Keihoku Shimonaka-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, diện tích khoảng 1,3 ha) được thành lập vào năm 1958 là bệnh viện duy nhất ở khu vực Keihoku, chiếm 1/4 tổng diện tích của Kyoto thành phố. Từ năm 2011, tổ chức này đã quản lý cơ sở này và củng cố chức năng của cơ sở này như một cơ sở chăm sóc y tế và các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng cho người cao tuổi bằng cách thành lập mới các cơ sở chăm sóc điều dưỡng cho người già, cơ sở phục hồi chức năng ngoại trú và văn phòng hỗ trợ chăm sóc tại nhà .

  Trong công việc, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc khảo sát để xem xét vai trò cũng như các chức năng và dịch vụ cần thiết mà bệnh viện nên thực hiện, xét đến tình trạng dân số giảm và sự già hóa của khu vực Keihoku, để xem xét một cách bền vững.

  Nội dung công việc bao gồm nghiên cứu, thu thập và phân tích các thông tin cần thiết (dự báo dân số trong tương lai cho khu vực Keihoku, môi trường chăm sóc y tế và điều dưỡng, ước tính nhu cầu chăm sóc y tế và điều dưỡng, đề xuất về cách mọi thứ nên diễn ra, ước tính thu nhập và chi tiêu, v.v.), cũng như làm việc trong cơ quan.

  Thời hạn hoàn thành là ngày 31 tháng 3 năm 2012.
   Giá dự kiến ​​là 5 triệu yên (bao gồm thuế).

  Zalo
  Hotline