Tiếp tục đến Net thương mại Hydrogen cung cấp / J Power và Sumitomo Corporation, Úc, Úc

Tiếp tục đến Net thương mại Hydrogen cung cấp / J Power và Sumitomo Corporation, Úc, Úc

    Tiếp tục đến Net thương mại Hydrogen cung cấp / J Power và Sumitomo Corporation, Úc, Úc

    Dawn of Australia's Hydrogen Industry | Sumitomo Corporation

    Kế hoạch tạo ra chuỗi cung ứng hydro thương mại đầu tiên trên thế giới đang tiến lên. J Power (Phát triển năng lượng) và Sumitomo Corporation đã công bố vào thứ ba rằng họ sẽ khởi động một dự án sản xuất hydro từ than than thấp ở Úc. Nó đã được nhận ra vào năm 2030, và việc sản xuất hydro sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản hợp tác với Kawasaki Heavy Industries và những người khác. Sau thông báo rằng chính phủ Nhật Bản sẽ xây dựng một mạng lưới cung ứng với Úc, các phong trào tư nhân đã được kích hoạt.

    Zalo
    Hotline