[Tiếp cận các quy định và cải cách phong cách làm việc trong ngành xây dựng] (1) Kandenko / 2 đội được thành lập tại trụ sở chính

[Tiếp cận các quy định và cải cách phong cách làm việc trong ngành xây dựng] (1) Kandenko / 2 đội được thành lập tại trụ sở chính

  ◆ Hợp nhất một số công việc hành chính tại chỗ

  Kandenko đang tiến tới nỗ lực hợp nhất một số công việc hành chính tại chỗ, tập trung vào xây dựng đường dây trong nhà, vào văn phòng hỗ trợ. Hai tổ chức đã được thành lập trong trụ sở chính: “Nhóm Trợ lý Kỹ thuật” xử lý các công việc có thành phần kỹ thuật mạnh, chẳng hạn như tạo các bản vẽ xây dựng và “Nhóm Hỗ trợ Công trường”, xử lý các nhiệm vụ như tạo tài liệu văn phòng. Mỗi công ty sẽ có nhân viên chuyên hỗ trợ văn phòng để giúp giảm bớt gánh nặng cho tuyến đầu.

  Đội ngũ trợ lý kỹ thuật bao gồm khoảng 100 người.

  Việc áp dụng giới hạn trên về làm thêm giờ trong ngành xây dựng đang đến gần vào năm 2024. Chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa là các quy định chặt chẽ hơn sẽ diễn ra, công nhân ngành xây dựng đang gấp rút thực hiện các biện pháp như nâng cao năng suất thông qua sử dụng công nghệ kỹ thuật số và mở rộng hệ thống hỗ trợ từ các bộ phận khác. Chúng tôi sẽ tập trung vào nỗ lực của các công ty và tổ chức khác nhau trong việc cải cách phong cách làm việc, điều cần thiết để cải thiện sức hấp dẫn của ngành. (Bộ truyện này sẽ được xuất bản theo thời gian)

  Zalo
  Hotline