Thiết bị nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân "JT-60SA" / đều đặn chuẩn bị cho plasma đầu tiên

Thiết bị nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân "JT-60SA" / đều đặn chuẩn bị cho plasma đầu tiên

    Thiết bị nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân "JT-60SA" / đều đặn chuẩn bị cho plasma đầu tiên

    JT-60SA với plasma đầu tiên ở phía trước
    Tại Viện Nghiên cứu Naka (thành phố Naka, tỉnh Ibaraki) thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Lượng tử và Bức xạ Quốc gia (QST), thiết bị nghiên cứu nhiệt hạch "JT-60SA" sẽ bắt đầu hoạt động vào giữa năm nay. Chúng tôi đặt mục tiêu thiết lập công nghệ vận hành cần thiết cho nguyên mẫu lò phản ứng nhiệt hạch bằng cách tiến hành các thí nghiệm để duy trì plasma ở áp suất cao, điều khó khăn đối với Lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch quốc tế "ITER". Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành "thử nghiệm Paschen" để xác nhận lần cuối toàn bộ cuộn dây siêu dẫn sau khi sửa chữa phần cách điện. Sau khi vận hành hút chân không (vận hành thử tích hợp) cần thiết để làm mát cuộn dây và kiểm tra cấp điện, plasma đầu tiên (bắt đầu vận hành) được thực hiện.

    Zalo
    Hotline