Thị trường tương lai tháng 8, giao dịch ngoài đấu giá giảm/nhu cầu ấn định giá không còn nữa

Thị trường tương lai tháng 8, giao dịch ngoài đấu giá giảm/nhu cầu ấn định giá không còn nữa

    Giá trị hợp đồng trên thị trường điện tương lai của Sở giao dịch hàng hóa Tokyo trong tháng 8 đã tăng 13,2% so với tháng trước lên 36.627.600 kilowatt giờ (55.400 kilowatt). Tiếp tục từ tháng trước, khối lượng hợp đồng vẫn ở mức thấp. Giá giao ngay không tăng so với mùa hè năm ngoái và có vẻ như nhu cầu ấn định giá thông qua hợp đồng tương lai đã giảm đi. Như tháng trước, có rất ít thỏa thuận được thực hiện ngoài sàn, chỉ có 5 trường hợp mỗi ngày.

    Tiếp nối tháng trước, giao dịch ngoài sàn yếu. Chỉ có Baseload khu vực phía Đông (BL) và BL khu vực phía Tây được phê duyệt vào ngày 1 và tỷ lệ giao dịch ngoài sàn giảm xuống còn 20% trên tổng số.

    Zalo
    Hotline