Thị trường mạng/Tập trung vào sự hiện diện ngày càng tăng của thị trường điện tương lai

Thị trường mạng/Tập trung vào sự hiện diện ngày càng tăng của thị trường điện tương lai

    Chúng ta không thể rời mắt khỏi thị trường điện vào năm 2024. Thị trường công suất sẽ bước vào thời kỳ cung cầu thực tế từ năm tài chính 2024, trong đó các công ty điện lực bán lẻ và các bên khác sẽ chịu gánh nặng đóng góp công suất. ``Đấu giá năng lượng khử cacbon dài hạn'' đầu tiên, được coi là một phần của thị trường công suất, được lên kế hoạch vào tháng Giêng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đưa tin về những phong trào đang thu hút nhiều sự chú ý này.

    Trong năm tài chính 2024, tất cả các sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường điều chỉnh cung cầu và việc áp dụng phí phụ phát điện sẽ bắt đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý đến xu hướng của các công ty truyền tải và phân phối điện nói chung khi phương thức kinh doanh của họ thay đổi.

    Zalo
    Hotline