Thị trường bơm nhiệt toàn cầu/Khử cacbon, tăng trưởng nhanh chóng trong 40 năm

Thị trường bơm nhiệt toàn cầu/Khử cacbon, tăng trưởng nhanh chóng trong 40 năm

    ◆ Gấp 17 lần cho mục đích thương mại, gấp đôi cho mục đích sử dụng dân dụng / Nghiên cứu của Fuji Keizai

    Thị trường máy nước nóng bơm nhiệt toàn cầu

     Fuji Keizai đã tổng hợp kết quả khảo sát trên thị trường toàn cầu về thiết bị bơm nhiệt. Thị trường toàn cầu về máy nước nóng bơm nhiệt thương mại vào năm 2040 được dự đoán là 1.851,3 tỷ yên, gấp 17,6 lần so với năm 2022. Doanh thu từ các tòa nhà dân cư dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi từ năm 2022 lên 566,7 tỷ yên. Người ta phân tích rằng nhu cầu về thiết bị bơm nhiệt sẽ tăng lên theo xu hướng khử cacbon. Người ta dự đoán rằng Trung Quốc và Châu Âu, với sự hỗ trợ chính sách mạnh mẽ, sẽ dẫn đầu việc mở rộng thị trường.

    Zalo
    Hotline