Thành phố Yokohama: Toàn bộ khu vực thành phố được chỉ định là khu vực ứng cử viên cho các quy định về kè ngăn ngừa lở đất, lở đất, v.v.

Thành phố Yokohama: Toàn bộ khu vực thành phố được chỉ định là khu vực ứng cử viên cho các quy định về kè ngăn ngừa lở đất, lở đất, v.v.

  Để chuẩn bị cho việc áp dụng Luật Quy định về Kè, Thành phố Yokohama đã chỉ định toàn bộ thành phố là khu vực ứng cử cho ``Khu vực xây dựng thường xuyên để phát triển đất xây dựng, v.v.'' Vì có những con đường khắp thành phố có khả năng xe cộ đưa chất bẩn vào nên quy định sẽ áp dụng cho toàn bộ khu vực nhằm ngăn chặn tình trạng lở đất và cát chảy ra ngoài do kè gây ra. Mục đích là công khai chỉ định vào ngày 1 tháng 4 năm 2025, sau khi thay đổi sắc lệnh để bổ sung các thủ tục như cách phổ biến kế hoạch.

  “Khu vực kiểm soát phát triển đất đai thông thường”, được chỉ định vào tháng 7 năm 1962 theo Luật kiểm soát phát triển đất nhà ở hiện hành, bao phủ khoảng 62% diện tích thành phố. Để hưởng ứng Luật Quy định về Kè có hiệu lực vào tháng 5 năm 2021, ``Khu vực Quy định về Phát triển Đất Xây dựng, v.v.'' sẽ được mở rộng để bao phủ toàn bộ thành phố. Ngoài việc xây dựng đất ở hiện tại, việc tạo đất nông nghiệp, đồng cỏ hoặc rừng cũng như tích tụ đất đá tạm thời cũng cần phải có sự cho phép của thị trưởng. Ngoại trừ khu vực này, ``Khu vực quy định kè quy định'' và ``Khu vực phòng chống thiên tai cho các khu vực phòng chống thiên tai'' sẽ không được chỉ định.

  Khi xây dựng đất ở quy mô lớn, người điều hành dự án phải được sự đồng ý của chủ sở hữu đất và thông báo trước cho người dân xung quanh. Để đảm bảo việc phổ biến được suôn sẻ, các thủ tục như phương pháp phổ biến sẽ được bổ sung vào Pháp lệnh về Điều phối các Dự án Phát triển của Thành phố Yokohama. Đề xuất sửa đổi sẽ áp dụng sắc lệnh cho tất cả các hành vi cần có sự cho phép theo Đạo luật Quy định về Kè và sẽ thống nhất phương pháp thông báo. Vào ngày 17 tháng 4, thành phố bắt đầu lấy ý kiến ​​công chúng về đề xuất sửa đổi sắc lệnh.

  Trong phạm vi tỉnh Kanagawa, ba thành phố được chỉ định là Yokohama, Kawasaki và Sagamihara, cũng như thành phố cốt lõi của Yokosuka, đã thành lập các khu vực riêng theo quy định. Tỉnh sẽ thiết lập các đô thị khác. Tỉnh đã công bố các khu vực ứng cử vào ngày 25 tháng 4. Ba thành phố Kawasaki, Sagamihara và Yokosuka hiện đang điều tra, xem xét vấn đề và đều có kế hoạch công bố chỉ định của mình trước tháng 5 năm 2025, theo yêu cầu của chính phủ quốc gia.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline