Thành phố Gamagori, tỉnh Aichi / Bệnh viện thành phố Thông báo đề xuất cộng tác viên thiết kế ECI, chấp nhận tham gia cho đến ngày 1 tháng 9

Thành phố Gamagori, tỉnh Aichi / Bệnh viện thành phố Thông báo đề xuất cộng tác viên thiết kế ECI, chấp nhận tham gia cho đến ngày 1 tháng 9

  Vào ngày 17, thành phố Gamagori, tỉnh Aichi, đã bắt đầu thủ tục đề xuất loại đơn đăng ký công khai cho "Ủy thác kinh doanh hợp tác kỹ thuật để thiết kế chi tiết các tòa nhà mới của bệnh viện thành phố Gamagori", áp dụng phương pháp ECI trong đó nhà thầu sẽ hỗ trợ thiết kế. Các ứng dụng sẽ được chấp nhận cho đến ngày 1 tháng 9. Thời gian nộp HSĐXKT từ ngày 30/10 đến ngày 02/11. Sau khi thuyết trình, các ứng viên hợp đồng sẽ được quyết định vào tháng 12.

  Cá nhân hoặc liên doanh đều có thể tham gia. Điều kiện đối với đại diện công ty đơn lập và liên doanh là phải có điểm đánh giá toàn diện phần công trình xây dựng hoàn chỉnh từ 1200 điểm trở lên trong thông báo kết quả nghiệm thu hạng mục quản lý. Cần có hồ sơ theo dõi về công việc xây dựng bệnh viện mới hoặc mở rộng/cải tạo.

  Nhà điều hành kinh doanh được chọn sẽ tiến hành xác minh kỹ thuật thiết kế chi tiết, chính sách triển khai xây dựng, lập kế hoạch xây dựng, đề xuất kỹ thuật, hỗ trợ thiết kế, hỗ trợ quản lý chi phí và chuẩn bị các tài liệu cần thiết để tham vấn với các tổ chức liên quan. Hạn mức ký gửi là 5.489.000 yên (bao gồm thuế). Hợp đồng xây dựng sẽ được ký vào khoảng tháng 9 năm 2024. Tòa nhà mới dự kiến ​​sẽ được bàn giao vào ngày 31 tháng 7 năm 2014.

  Trong dự án, một tòa nhà mới (cấu trúc S, 6 tầng, tổng diện tích 8.811 mét vuông) sẽ được xây dựng và tòa nhà hiện tại (cấu trúc SRC, 8 tầng, 1 tầng áp mái, tổng diện tích 28.586 mét vuông) sẽ được mở rộng và cải tạo. Địa điểm là 1-1 Mukoda, Hirata-cho. Chi phí xây dựng ước tính là 8,5 tỷ yên. Kume Sekkei phụ trách thiết kế cơ sở và triển khai, Nikken Sekkei Construction Management phụ trách thiết kế triển khai và quản lý xây dựng (CM), và ITEC phụ trách hỗ trợ xây dựng tòa nhà mới.

  Zalo
  Hotline