TEPCO HD thành lập tổ chức chuyên trách M&A/Tập đoàn tái cơ cấu 7/9 cũng nhằm mục đích

TEPCO HD thành lập tổ chức chuyên trách M&A/Tập đoàn tái cơ cấu 7/9 cũng nhằm mục đích

    Công ty Điện lực Tokyo Holdings (HD) ngày 29 công bố sẽ thành lập "Văn phòng Phát triển Kinh doanh" vào ngày 7 tháng 9 để chuyên về mua bán và sáp nhập (M&A) và liên minh nhằm cải cách cơ cấu doanh nghiệp. Xem xét M&A và liên minh với kế hoạch đầu tư trung hòa carbon lên tới 9 nghìn tỷ yên, đồng thời đẩy nhanh cải cách nhằm tái cơ cấu nhóm.

    Zalo
    Hotline