TEPCO HD, TEPCO Sekkei, hợp đồng thiết kế ZEB của Ngân hàng Gunma/đầu tiên ngoài tập đoàn

TEPCO HD, TEPCO Sekkei, hợp đồng thiết kế ZEB của Ngân hàng Gunma/đầu tiên ngoài tập đoàn

    Công ty Điện lực Tokyo Holdings (HD) và TEPCO Sekkei (Koto-ku, Tokyo, Chủ tịch: Yasuhiro Kubo) đã thông báo vào ngày 29 rằng họ đã ký hợp đồng thiết kế Chi nhánh Ngân hàng Gunma Sakai (Thành phố Isesaki, Tỉnh Gunma) để chuyển đổi nó thành một ZEB (Tòa nhà không tốn năng lượng) đã làm được. Ngoài việc lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng tại chi nhánh mới, công ty cũng sẽ lắp đặt hệ thống phát điện năng lượng mặt trời trên 50 kilowatt, giảm cân bằng năng lượng tổng thể về 0. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được giao nhiệm vụ thiết kế ZEB từ bên ngoài Tập đoàn TEPCO. Việc xây dựng sẽ bắt đầu vào tháng 4 và dự kiến ​​hoàn thành cửa hàng mới vào tháng 3 năm 2025.

    Zalo
    Hotline