TEPCO EP/Tỉnh Yamanashi mở rộng kế hoạch môi trường sử dụng thủy điện/Bắt đầu cung cấp cho các công ty ngoài tỉnh

TEPCO EP/Tỉnh Yamanashi mở rộng kế hoạch môi trường sử dụng thủy điện/Bắt đầu cung cấp cho các công ty ngoài tỉnh

    Đối tác Năng lượng của Công ty Điện lực Tokyo (EP) đã thông báo vào ngày 29 rằng họ đã mở rộng các loại kế hoạch giá điện cho điện áp cao trở lên nhằm tận dụng giá trị môi trường của các nhà máy thủy điện tỉnh ở tỉnh Yamanashi và bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký trên cùng ngày. Ngoài kế hoạch cung cấp điện từ thủy điện của tỉnh cho đến nay, chúng tôi đã lập một kế hoạch mới kết hợp điện thường xuyên với chứng chỉ không hóa thạch có nguồn gốc từ thủy điện của tỉnh, khiến nó không có carbon dioxide (CO2). Hợp đồng sẽ không chỉ giới hạn ở các công ty trong tỉnh mà giờ đây cũng sẽ được mở cho các công ty ngoài tỉnh.

    Giám đốc điều hành Katsuoka kêu gọi sử dụng biểu giá mới
     

    Zalo
    Hotline