Sơn Tây bắt đầu dự án nhiên liệu hàng không hydro xanh mang tính cách mạng

Sơn Tây bắt đầu dự án nhiên liệu hàng không hydro xanh mang tính cách mạng

  Công ty Trung Quốc Tập đoàn Năng lượng Quốc tế Sơn Tây sẵn sàng cách mạng hóa ngành hàng không với dự án đầy tham vọng sản xuất nhiên liệu hàng không xanh từ hydro chạy bằng gió.

  Sơn Tây bắt đầu dự án nhiên liệu hàng không hydro xanh mang tính cách mạng

  Sơn Tây bắt đầu dự án nhiên liệu hàng không hydro xanh mang tính cách mạng

  Dự án đặt tại Jarud Banner, Nội Mông, đòi hỏi sản xuất 350.000 tấn nhiên liệu hàng không xanh mỗi năm. Bằng cách sử dụng năng lượng gió trên cơ sở không nối lưới, dự án nhằm mục đích sản xuất hydro xanh, sau đó sẽ được kết hợp với CO2 thu được để tổng hợp dầu hỏa điện tử giống hệt về mặt hóa học với nhiên liệu máy bay phản lực từ hóa thạch.

  Dự án sẽ được thực hiện thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên liên quan đến việc lắp đặt 300MW năng lượng gió, sản xuất 100.000 tấn dầu hỏa xanh mỗi năm. Giai đoạn thứ hai sẽ có quy mô lên tới 700MW, hướng tới sản lượng hàng năm là 250.000 tấn. Cả hai giai đoạn sẽ kết hợp pin dòng vanadi để giảm thiểu sự biến động trong sản lượng tuabin gió, đảm bảo sản xuất năng lượng ổn định.

  Mặc dù dự kiến ​​sẽ có quyết định đầu tư cuối cùng trong năm nay nhưng sự thành công của dự án phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm phê duyệt theo quy định, mức độ sẵn sàng về công nghệ và nhu cầu thị trường về nhiên liệu hàng không xanh. Dự báo lạc quan của chính quyền địa phương về doanh thu thuế và doanh thu bán hàng hàng năm nhấn mạnh tiềm năng kinh tế của dự án nhưng đảm bảo đánh giá thận trọng.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline