Số căn hộ giá 100 triệu yên ở Tokyo có lượng bán ra tăng 10 lần

Số căn hộ giá 100 triệu yên ở Tokyo có lượng bán ra tăng 10 lần

  Số căn hộ giá 100 triệu yên ở Tokyo có lượng bán ra tăng 10 lần

  Số lượng căn hộ được bán với giá trên 100 triệu Yên ở khu vực thủ đô Tokyo đã tăng gấp 10 lần trong thập kỷ qua. Theo cơ sở dữ liệu niêm yết và nhà cung cấp thông tin thị trường REINS, các giao dịch được báo cáo ở Tokyo đạt 1.136 vào năm 2021, tăng 39,6% so với năm 2020 và tăng 952% so với năm 2011.

  Doanh số bán hàng ở mức giá này chiếm 5,85% tổng số giao dịch cho năm 2021. Đây là mức cổ phiếu cao nhất được ghi nhận. Trong năm 2011, họ chỉ chiếm 0,78% giao dịch.

  200 TRIỆU YÊN + NGÀNH THỊ TRƯỜNG TĂNG GẤP 33 GẤP
  Doanh số bán căn hộ ở khu vực 200 triệu Yên trở lên đã tăng gấp 33 lần kể từ năm 2011. Tổng cộng 132 doanh số được báo cáo vào năm 2021, tăng 69% so với năm 2020 và tăng 3.200% so với năm 2011. Doanh số bán chiếm 0,68% tổng giao dịch , tăng so với mức 0,03% trong năm 2011.

  Đối với một căn hộ được bán với giá trên 200 triệu Yên, giá trung bình mỗi mét vuông là 2.313.000 Yên và tuổi trung bình của tòa nhà là 11,85 năm. Diện tích căn hộ trung bình là 117,74 sqm (1.267 sq.ft).

  Nguồn: REINS, ngày 29 tháng 7 năm 2022.

  Zalo
  Hotline