SkyDrive chào đón Bộ trưởng Kinh tế Công Thương đến gian triển lãm tại CES 2023 Las Vegas

SkyDrive chào đón Bộ trưởng Kinh tế Công Thương đến gian triển lãm tại CES 2023 Las Vegas

  SkyDrive chào đón Bộ trưởng Kinh tế Công Thương đến gian triển lãm tại CES 2023 Las Vegas

  Trích bản tin của SkyDrive: Tại CES 2023, chúng tôi đã trưng bày một bản mô phỏng quy mô nhỏ của mẫu ô tô bay thương mại SD-05 từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 1 năm 2023.
  Vào ngày 7, SkyDrive đã chào đón ngàiYasutoshi Nishimura, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

   

  Zalo
  Hotline