Singapore, Oz power huy động được 139 triệu euro

Singapore, Oz power huy động được 139 triệu euro

  Singapore, Oz power huy động được 139 triệu euro
  Dự án Sun Cable nhằm mục đích truyền năng lượng mặt trời được tạo ra ở Úc đến quốc gia Đông Nam Á

  Sun Cable đã huy động vốn Series B 210 triệu đô la Úc (€ 139 triệu) với các cổ đông hiện hữu của mình để tài trợ cho công việc phát triển dự án PowerLink Australia-Asia của công ty nhằm truyền tải năng lượng tái tạo được tạo ra ở Úc đến Singapore.

  Khoản tiền này cũng sẽ thúc đẩy tiến độ của danh mục các dự án phát điện và truyền tải đa gigawatt của Sun Cable.

  Việc huy động vốn do Grok Ventures và Squadron Energy dẫn đầu.

  AAPowerLink sẽ khai thác và lưu trữ năng lượng mặt trời từ Lãnh thổ phía Bắc ở Úc và truyền đến Darwin và Singapore thông qua hệ thống truyền dẫn cáp HVDC.

  Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Sun Cable, David Griffin cho biết: “Chúng tôi đã phát triển năng lực hàng đầu thế giới trong 4 năm ngắn ngủi.

  “Chúng tôi rất vui mừng được tăng cường nguồn lực về vật chất với sự hỗ trợ của tất cả các cổ đông, những người ủng hộ mạnh mẽ cho sứ mệnh của chúng tôi.

  “Đợt tăng vốn này sẽ cho phép cung cấp năng lượng mặt trời tái tạo từ Úc đến Singapore, thúc đẩy các dự án quy mô nhiều gigawatt khác của chúng tôi và hỗ trợ tiến độ của các tài sản tạo điều kiện quan trọng.

  “Chúng tôi rất phấn khởi bởi mức độ hỗ trợ từ các nhà đầu tư và các bên liên quan chính bao gồm chính phủ, các nhà sản xuất bao tiêu, nhà cung cấp và cộng đồng mà chúng tôi hoạt động.”

  Zalo
  Hotline