Shikoku Electric Power mở rộng trang web thành viên và bắt đầu phân bổ điểm vào hóa đơn tiền điện/dịch vụ DR

Shikoku Electric Power mở rộng trang web thành viên và bắt đầu phân bổ điểm vào hóa đơn tiền điện/dịch vụ DR

    Công ty TNHH Điện lực Shikoku đã thông báo vào ngày 25 rằng họ sẽ mở rộng dịch vụ của dịch vụ web thành viên ``Yonden Concierge.'' Đối với các thành viên cá nhân, ngoài việc cho phép sử dụng điểm để thanh toán hóa đơn tiền điện của công ty, công ty cũng sẽ triển khai ``Dịch vụ Yonden DR'', cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách đáp ứng các yêu cầu đáp ứng nhu cầu (DR) từ công ty. Cả hai dịch vụ sẽ được cung cấp ngay trong ngày dành cho những khách hàng đăng ký gói giá nhà miễn phí của công ty.

    Điểm Yonden kiếm được bằng cách sử dụng hóa đơn tiền điện và nội dung trong Yonden Concierge sẽ được sử dụng để thanh toán hóa đơn tiền điện với giá 1 yên mỗi điểm, tối đa 1.000 điểm mỗi tháng với gia số 200 điểm.

    Zalo
    Hotline