Shikeiren và Nhóm nghiên cứu khử cacbon lần đầu gặp mặt/Giới thiệu các nghiên cứu điển hình của các công ty tiên tiến tại GX

Shikeiren và Nhóm nghiên cứu khử cacbon lần đầu gặp mặt/Giới thiệu các nghiên cứu điển hình của các công ty tiên tiến tại GX

     Liên đoàn Kinh tế Shikoku (chủ tịch: Hayato Saeki, chủ tịch Công ty Điện lực Shikoku) đã tổ chức nhóm nghiên cứu thúc đẩy quá trình khử cacbon đầu tiên tại một khách sạn ở Thành phố Takamatsu. Nhóm nghiên cứu được thành lập với mục đích hình thành một mạng lưới ngành công nghiệp Shikoku, giới học thuật và chính phủ quan tâm đến quá trình khử cacbon, đồng thời đào sâu và đẩy nhanh Chuyển đổi xanh (GX). Đây là cuộc họp đầu tiên bao gồm phần giới thiệu các ví dụ cụ thể về nỗ lực khử cacbon của các công ty ở Shikoku và giải thích về các biện pháp hỗ trợ của chính phủ.

    Một buổi nghiên cứu giới thiệu các ví dụ về nỗ lực khử cacbon của các công ty Shikoku (Thành phố Takamatsu)

     Khoảng 60 người từ các công ty thành viên, trường đại học và chính quyền địa phương của Shikeiren đã tham dự buổi học được tổ chức vào ngày 1. Khoảng 40 người cũng tham gia trực tuyến.

    Zalo
    Hotline