Shell tham gia Alternergy cho dự án ngoài khơi 1GW tại Philippines

Shell tham gia Alternergy cho dự án ngoài khơi 1GW tại Philippines

  Shell tham gia Alternergy cho dự án ngoài khơi 1GW tại Philippines
  Một địa điểm điện gió ngoài khơi của Philippines giữa tây bắc Mindoro và đảo Lubang sẽ chứng kiến dự án 1GW đầu tiên, được phát triển bởi các công ty con của Shell plc và nhà phát triển trong nước Alternergy Holdings Corp.

  Pililla AVPC Corporation sẽ có 60% cổ phần trong liên doanh, trong khi Shell Overseas Investment BV sẽ nắm giữ 40%.

  Thỏa thuận chính thức bao gồm các nghiên cứu khả thi và có thể là quyết định đầu tư cuối cùng.

  Các đối tác có hợp đồng dịch vụ năng lượng gió từ bộ năng lượng của đất nước, cho phép họ đánh giá khả năng thương mại của đề xuất.

  Theo Shell và Altenergy, khu vực này có thể chứa tới 5GW gió ngoài khơi.

  Zalo
  Hotline