Seaway 7 ký Hợp đồng lắp đặt cáp Hải Long

Seaway 7 ký Hợp đồng lắp đặt cáp Hải Long

  Seaway 7 ký Hợp đồng lắp đặt cáp Hải Long
  Hoạt động khoan định hướng ngang (HDD) cho dự án điện gió ngoài khơi Đài Loan sẽ bắt đầu trong năm nay

  Seaway 7 đã ký hợp đồng vận chuyển và lắp đặt dây cáp cho Dự án Điện gió Hải Long ngoài khơi Đài Loan.

  Việc trao hợp đồng hoàn thành việc mua sắm chính cho dự án hiện đang chuyển sang giai đoạn xây dựng.

  Lễ ký kết diễn ra tại văn phòng Hải Long ở Đài Bắc và theo sau việc ký kết hợp đồng được công bố ra thị trường vào ngày 14 tháng 2 năm 2023.

  Việc lắp đặt cáp sẽ được thực hiện bởi tàu đặt cáp Maersk Connector, được thuê dài hạn cho Seaway 7.

  Phạm vi công việc bao gồm vận chuyển và lắp đặt cáp mảng bên trong, hệ thống bảo vệ cáp tương ứng và bốn cáp xuất khẩu.

  Cáp xuất khẩu sẽ kết nối trạm biến áp ngoài khơi với trạm biến áp trên bờ bằng cách sử dụng khoan định hướng ngang (HDD).

  Tim Kittelhake, Giám đốc điều hành của Dự án Hải Long, cho biết thêm: “Hải Long rất mong muốn được thực hiện dự án trọng điểm này tại Đài Loan, sử dụng kinh nghiệm Toàn cầu và APAC của Seaway 7 trong các công trình lắp đặt cáp.

  “Công việc lắp đặt ổ cứng sẽ bắt đầu vào năm 2023 với toàn bộ chiến dịch cáp ngoài khơi bắt đầu từ năm 2024 và đến năm 2025.

  “Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua sự hợp tác với Seaway 7, chúng tôi có thể cung cấp dự án đúng tiến độ, chất lượng cao và với các tiêu chuẩn HSE cao nhất.”

  Việc thực hiện phạm vi sẽ được lãnh đạo từ văn phòng Đài Bắc của Seaway 7 tại Đài Loan.

  Martijn Elbers, Giám đốc Điều hành và Dự án của Seaway 7 tại Đài Loan, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được bổ sung Trang trại gió ngoài khơi Hải Long vào danh mục dự án hiện tại của chúng tôi tại Đài Loan.

  “Seaway 7 hiện đang thực hiện bốn dự án lắp đặt cáp ngoài khơi trong khu vực, hỗ trợ kết nối hơn 2,5GW với lưới điện Đài Loan.

  “Chúng tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm của mình trong ngành công nghiệp gió ngoài khơi Đài Loan để hợp tác với Điện gió ngoài khơi Hải Long và giúp thực hiện thành công dự án này.”

  Dự án vẫn thuộc quyền quyết định đầu tư cuối cùng.

  Zalo
  Hotline