Sala Energy tự cung cấp điện mặt trời cho tòa nhà trụ sở chính

Sala Energy tự cung cấp điện mặt trời cho tòa nhà trụ sở chính

  Sala Energy (Thành phố Toyohashi, Tỉnh Aichi), một công ty con hợp nhất của Tập đoàn Sala chuyên kinh doanh năng lượng, sẽ sử dụng hệ thống tự ký gửi để cung cấp năng lượng mặt trời cho tòa nhà trụ sở Sala Energy bắt đầu từ tháng 12. Nó đã được công bố vào ngày 2 tháng 10.

  Sosuke Kudo = Người viết kỹ thuật

  Trung tâm cung ứng Toyohashi Nhà máy điện mặt trời
  Sosuke Kudo = Người viết công nghệ

   Điện được tạo ra bởi thiết bị phát điện mặt trời được lắp đặt trong khuôn viên Trung tâm Cung cấp Toyohashi của SALA Energy sẽ được cung cấp cho Tháp SALA, tòa nhà trụ sở chính của công ty cách đó khoảng 4,5 km, thông qua mạng lưới truyền tải và phân phối của một công ty phân phối và truyền tải điện chung. Tất cả các hoạt động liên quan đến tự vận chuyển, bao gồm lập kế hoạch, xây dựng, vận hành, dự báo phát điện, trình kế hoạch phát điện và điều chỉnh mất cân bằng đều được thực hiện nội bộ.

  (Nguồn: Năng lượng Sala)

  Cơ chế tự gửi hàng
  (Nguồn: Sala Energy)

   Đối với thiết bị phát điện năng lượng mặt trời, mức tự tiêu thụ của Trung tâm Cung cấp Toyohashi là 102,6kW sản lượng tấm pin mặt trời, 100kW sản lượng kết nối và sản lượng điện hàng năm ước tính là 110.000 kWh. Phần tự ký gửi cho Sala Tower sẽ có công suất bảng điều khiển là 607,62kW, công suất nối lưới là 400kW và sản lượng điện phát ra hàng năm ước tính là 780.000 kWh. Các tấm pin mặt trời được sản xuất bởi Jinko Solar tại Trung Quốc và bộ điều hòa điện (PCS) được sản xuất bởi Huawei tại Trung Quốc.

   Việc tự tiêu thụ năng lượng mặt trời sẽ cung cấp khoảng 30% lượng điện mà Trung tâm cung cấp Toyohashi sử dụng và việc tự vận chuyển sẽ cung cấp khoảng 20% ​​lượng điện mà Tháp Sala sử dụng. Phần thiếu hụt sẽ được cung cấp bởi công ty điện lực Sala e Energy của Tập đoàn Sala (Thành phố Toyohashi, tỉnh Aichi). Sala Tower về cơ bản là sử dụng 100% năng lượng tái tạo bằng điện không CO2. Trong tương lai, Trung tâm Cung ứng Toyohashi cũng sẽ được cung cấp năng lượng tái tạo 100%.

  Zalo
  Hotline