RENOVA trì hoãn việc bắt đầu vận hành hai nhà máy sinh khối

RENOVA trì hoãn việc bắt đầu vận hành hai nhà máy sinh khối

  Công ty RENOVA của Nhật Bản đã thông báo trì hoãn việc bắt đầu vận hành hai nhà máy sinh khối của mình - nhà máy điện sinh khối Tokushima-Tsuda và nhà máy điện sinh khối Ishinomaki Hibarino.

  Hai nhà máy dự kiến ​​bắt đầu hoạt động vào tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, cần thêm thời gian cho những điều chỉnh cuối cùng về cơ sở nồi hơi và tua-bin nhằm đảm bảo hoạt động lâu dài và ổn định ở cả hai nhà máy.

  Hiện dự kiến ​​bắt đầu hoạt động vào tháng 12 năm 2023 đối với Tokushima-Tsuda và tháng 10 năm 2023 đối với Ishinimaki Hibarino.

  Việc bán điện theo giá FIT đã được bắt đầu tại cả hai nhà máy trong thời gian vận hành thử nghiệm.

  Thời gian bán điện FIT là từ tháng 2 năm 2023 đến tháng 1 năm 2043 đối với Tokushima-Tsuda và từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2043 đối với Ishinomaki Hibarino.

  Tác động đến kết quả tài chính cho năm tài chính hiện tại (kết thúc vào tháng 3 năm 2024) hiện đang được xem xét.

  Zalo
  Hotline