Quyên gop sách cho các nhóm hỗ trợ nạn nhân / "Hoạt động tôn vinh" ở Aomori như Công ty TNHH Điện lực Tohoku.

Quyên gop sách cho các nhóm hỗ trợ nạn nhân / "Hoạt động tôn vinh" ở Aomori như Công ty TNHH Điện lực Tohoku.

    Chi nhánh Aomori của Công ty Điện lực Tohoku (Giám đốc Chi nhánh/Giám đốc Chi nhánh Hideki Numahata) đốc Điều hành/Giám đốc Chi nhánh Zenichi Kikuchi) đã gia nhập Trung tâm Hỗ trợ Nạn nhân Aomori, một hiệp hội có lợi ích công cộng hỗ trợ các nạn nhân tội phạm. phần của "Hoạt động tôn vinh", trong đó nhân viên và gia đình họ tặng những cuốn sách họ đã đọc xong và số tiền bán được sẽ được sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ.

    Lễ giới thiệu được tổ chức tại Chi nhánh Aomori

    Tổ chức tại chi nhánh Aomori vào ngày 21/7, Numahata, giám đốc chi nhánh, cho biết: “Tôi muốn tìm hiểu thực trạng hỗ trợ nạn nhân (thông qua hoạt động vòng tròn Honda)” gửi đến.

    Zalo
    Hotline