Quỹ năng lượng tái tạo tập trung vào châu Á có kế hoạch tăng vốn cổ phần

Quỹ năng lượng tái tạo tập trung vào châu Á có kế hoạch tăng vốn cổ phần

  Quỹ năng lượng tái tạo tập trung vào châu Á có kế hoạch tăng vốn cổ phần
  ThomasLloyd Energy Impact Trust sẽ phát hành cổ phiếu cho các dự án đang tiến triển ở Việt Nam, Philippines và Ấn Độ

  ThomasLloyd Energy Impact Trust (TLEI) đề xuất huy động vốn cổ phần mới để phát triển các cơ hội thông qua các nền tảng của mình ở Ấn Độ, Philippines và Việt Nam.

  TLEI sẽ phát hành cổ phiếu phổ thông mới trị giá 0,01 đô la mỗi cổ phiếu của công ty bằng cách đặt hàng tiếp theo.

  Đường ống đa dạng cho phép triển khai một cách đáng kinh ngạc bắt đầu từ 25 triệu đô la với lên đến 380 triệu đô la trong tài sản sẵn có từ 20MW đến 450MW.

  Giá đặt sẽ là $ 1,030 cho mỗi cổ phiếu phổ thông mới.

  Vào ngày 2 tháng 11 năm 2022, TLEI thông báo gia nhập Việt Nam thông qua quan hệ đối tác địa phương mới tạo ra một nền tảng và trung tâm hoạt động, bổ sung cho các mối quan hệ đối tác địa phương hiện có của nhà quản lý đầu tư tại các thị trường mục tiêu cốt lõi khác của TLEI là Ấn Độ và Philippines.

  TLEI đã ký một thỏa thuận đầu tư với khoản tài trợ ban đầu lên đến 30 triệu đô la để mua các tài sản năng lượng tái tạo đã được Solar Electric Việt Nam sở hữu, kiểm soát hoặc xác định hoặc do người quản lý đầu tư khởi tạo.

  TLEI có quyền từ chối trước tiên đối với các dự án đã sẵn sàng xây dựng hoặc đi vào hoạt động do SEV phát triển hoặc khởi tạo và đáp ứng các tiêu chí đầu tư của TLEI.

  Sue Inglis, Chủ tịch ThomasLloyd Energy Impact Trust plc, cho biết: “Rõ ràng là các nhà đầu tư nhận thấy sức hút kinh tế của việc đầu tư vào các thị trường mục tiêu của chúng tôi, cũng như tác động tích cực đến môi trường và xã hội mà các khoản đầu tư này mang lại.

  “Khi chúng tôi đạt được cột mốc quan trọng của năm đầu tiên đi vào hoạt động, chúng tôi tin rằng nền tảng để triển khai mạnh mẽ và hiệu quả nguồn vốn trên quy mô hiện đã được đặt ra và các cổ đông hiện hữu và mới sẽ được hưởng lợi từ việc phát triển Công ty thông qua việc phát hành thêm.”

  Zalo
  Hotline