POSCO hợp tác CIP về Gió ngoài khơi và Hydrogen Xanh ở Hàn Quốc

POSCO hợp tác CIP về Gió ngoài khơi và Hydrogen Xanh ở Hàn Quốc

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  POSCO hợp tác CIP về Gió ngoài khơi và Hydrogen Xanh ở Hàn Quốc
  POSCO Energy và Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) để hợp tác phát triển kinh doanh hydro xanh và gió ngoài khơi.

  Theo Biên bản ghi nhớ, hai công ty sẽ hợp tác phát triển các dự án gió ngoài khơi, hợp tác phát triển chuỗi cung ứng cho gió ngoài khơi và phát triển kinh doanh hydro xanh.

  Để đạt được các kế hoạch đã thống nhất, POSCO và CIP sẽ thành lập một nhóm làm việc chung về gió ngoài khơi và hydro xanh.

  Đối với POCO, hợp tác với CIP cho phép công ty có cơ hội phát triển hoạt động kinh doanh gió ngoài khơi không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nước ngoài, theo Chủ tịch Năng lượng POSCO Jeong Ki-seop, người cũng nói thêm rằng việc phát triển gió ngoài khơi sẽ cho phép hợp tác hơn nữa trong trường hydro màu xanh lá cây.

  Về gió ngoài khơi, POSCO đã có một dự án đang phát triển ở Hàn Quốc. Trang trại điện gió ngoài khơi có công suất 300 MW nằm ở vùng biển phía tây đảo Jaeun thuộc quận Sinan.

  Năm ngoái, công ty đã tham gia một Biên bản ghi nhớ tương tự với Ørsted, theo đó hai bên đồng ý hỗ trợ phát triển các dự án gió ngoài khơi Ørsted 1,6 GW ngoài khơi thành phố Incheon và tiến hành các nghiên cứu khả thi về hợp tác tiềm năng về hydro tái tạo.

  Zalo
  Hotline