Pin nhiên liệu hydro là gì?

Pin nhiên liệu hydro là gì?

  Pin nhiên liệu hydro là gì?

  Pin nhiên liệu là thiết bị tạo ra năng lượng điện thông qua phản ứng hóa học bằng cách chuyển đổi nhiên liệu (hydro) thành điện năng. Mặc dù pin nhiên liệu và pin đều được coi là pin điện hóa và có cấu trúc tương tự nhau, nhưng pin nhiên liệu cần nguồn nhiên liệu và oxy liên tục để hoạt động; tương tự như động cơ đốt trong cần dòng xăng hoặc dầu diesel liên tục.

  Một loại nhiên liệu, chẳng hạn như hydro, được đưa vào cực dương và không khí được đưa vào cực âm. Trong pin nhiên liệu hydro, chất xúc tác ở cực dương sẽ tách các phân tử hydro thành proton và electron, chúng đi theo những con đường khác nhau đến cực âm. Các electron đi qua một mạch điện bên ngoài, tạo ra dòng điện.

  Pin nhiên liệu cần ba thành phần chính để tạo ra phản ứng hóa học: cực dương, cực âm và chất điện phân. Đầu tiên, nhiên liệu hydro được dẫn tới cực dương thông qua trường dòng chảy. Các nguyên tử hydro bị ion hóa (bị tước bỏ electron) và bây giờ chỉ mang điện tích dương. Sau đó, oxy đi vào pin nhiên liệu ở cực âm, nơi nó kết hợp với các electron quay trở lại từ mạch điện và các nguyên tử hydro bị ion hóa. Sự kết hợp giữa oxy và hydro bị ion hóa làm cơ sở cho phản ứng hóa học.

  No alt text provided for this image


  Các loại pin nhiên liệu hydro
  1. Pin nhiên liệu màng trao đổi proton (PEMFC)

  - Khí hydro (H2) được đưa vào cực dương và phân tách thành proton (H+) và electron (e-).
  - Proton đi qua màng trao đổi proton tới catôt.
  - Các electron chạy qua mạch ngoài tạo ra dòng điện.
  - Ở cực âm, các proton, electron và oxy (O2) từ không khí kết hợp với nhau tạo thành nước (H2O).

  2. Pin nhiên liệu kiềm (AFC)

  - Khí hydro (H2) được cấp vào cực dương, tại đó nó phản ứng với ion hydroxit (OH-) từ chất điện phân để tạo ra nước, electron và nhiệt.
  - Electron chuyển động từ mạch ngoài tới catôt.

  4. Pin nhiên liệu axit photphoric (PAFC)

  - Khí hydro (H2) được đưa vào cực dương và phân tách thành proton và electron.
  - Proton đi qua chất điện phân axit photphoric tới cực âm.
  Các electron di chuyển qua một mạch điện bên ngoài, tạo ra dòng điện.

  5. Pin nhiên liệu tái sinh

  - Hoạt động như pin nhiên liệu thông thường trong quá trình phóng điện, sản xuất điện từ hydro và oxy.
  - Trong quá trình tái sinh, họ sử dụng điện (thường là từ các nguồn tái tạo) để điện phân nước trở lại thành hydro và oxy.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline