Phỏng vấn Chủ tịch Hiraiwa Viện Nghiên cứu Trung ương ngành Điện lực

Phỏng vấn Chủ tịch Hiraiwa Viện Nghiên cứu Trung ương ngành Điện lực

    ◆Xây dựng tương lai của năng lượng

    Ông Yoshiro Hiraiwa

    "Chiến lược thúc đẩy GX" được Nội các phê duyệt vào tháng 7 năm 2023 đưa ra chính sách sử dụng năng lượng hạt nhân với tiền đề chính là đảm bảo an toàn và nhằm mục đích đạt được cả tính trung hòa carbon trong 50 năm và ổn định Các xu hướng xung quanh năng lượng đang trải qua những thay đổi lớn. Yoshiro Hiraiwa, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trung ương Công nghiệp Điện lực, nhấn mạnh rằng `` viện của chúng tôi sẽ đều đặn tạo ra các kết quả góp phần giải quyết các vấn đề trong nhiều lĩnh vực '' dựa trên chiến lược nghiên cứu nắm bắt chính xác môi trường bên ngoài. Thể hiện quyết tâm của công ty trong việc tham gia vào "nghiên cứu và phát triển sẽ dẫn đến sự chuyển đổi của trường năng lượng" và "phổ biến thông tin" đồng thời thể hiện sức mạnh tập thể của mình với tư cách là một tổ chức.

    Zalo
    Hotline