Phát hiện dầu khí ở Lô 16-2 Bể Cửu Long (cách Vũng Tàu 120 km)

Phát hiện dầu khí ở Lô 16-2 Bể Cửu Long (cách Vũng Tàu 120 km)

   Theo nguồn tin riêng của Tạp chí Năng lượng Việt Nam: Chiều ngày 26/10/2023, kết quả giếng khoan thăm dò do Liên doanh Dầu khí Innovation (SK) và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đang thực hiện ở cấu tạo Hà Mã Vàng trong Lô 16-2 đã phát hiện dầu khí. Từ kết quả thử vỉa, tính sơ bộ lưu lượng đạt khoảng 3.500 thùng dầu/ngày và khí đồng hành.

  Phát hiện dầu khí ở Lô 16-2 Bể Cửu Long (cách Vũng Tàu 120 km)

  Lô 16-2 nằm sát cạnh Lô 16-1 trong Bể Cửu Long (có cụm mỏ Tê Giác Trắng đang khai thác thương mại), cách Vũng Tàu khoảng 120 km về phía Đông Nam. Đây là khu vực gần bờ, có cơ sở vật chất, hệ thống đường ống ngầm vận chuyển khí nên rất thuận tiện cho việc phát triển khai thác.

  Lô dầu khí 16-2 do SK làm nhà điều hành thông qua hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) ký với PVEP. Sau nhiều lần thay tên đổi chủ, năm 2020 SK mua thêm cổ phần và làm nhà điều hành. Theo đó, SK chiếm 70% và PVEP chiếm 30% cổ phần.

  Đây là chiến dịch khoan do giàn PV DRILLING VI của Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) thực hiện.

  Từ kết quả này, dự kiến Nhà điều hành sẽ triển khai thêm một, hoặc hai giếng khoan thăm dò, thẩm lượng nữa nhằm chính xác hóa trữ lượng, sản lượng dầu khí trước khi lập báo cáo trữ lượng để công bố phát hiện thương mại.

  Lô 16-2 nằm sát cạnh Lô 16-1 trong Bể Cửu Long (có cụm mỏ Tê Giác Trắng đang khai thác thương mại) do Công ty liên doanh Dầu khí Hoàng Long điều hành, cách Vũng Tàu khoảng 120 km về phía Đông Nam. Đây là khu vực gần bờ, có cơ sở vật chất, hệ thống đường ống ngầm vận chuyển khí nên rất thuận tiện cho việc phát triển khai thác.

  Với kết quả này và các quy định mới của Luật Dầu khí (sửa đổi), có thể thấy rằng: Phát hiện Hà Mã Vàng có tiềm năng sẽ sớm được cập nhật vào kế hoạch khai thác thương mại, thông qua phương án phát triển độc lập của Nhà điều hành, hoặc đấu nối vào cụm mỏ Tê Giác Trắng.

  Nhìn rộng hơn, từ kết quả tích cực ngày hôm qua, PVEP và các đối tác sẽ chủ động hơn trong việc triển khai các đề án tìm kiếm, thăm dò và khai thác tận thu ở khu vực lân cận trong Bể Cửu Long, với mục tiêu tiếp tục duy trì và gia tăng sản lượng dầu khí của PVEP, cũng như toàn ngành Dầu khí Việt Nam trong những năm sắp tới.

  Zalo
  Hotline