[Osaka/Kansai Expo 2025] Kansai Electric Power cung cấp điện cho “ô tô bay”/tham gia kinh doanh cơ sở hạ tầng sạc

[Osaka/Kansai Expo 2025] Kansai Electric Power cung cấp điện cho “ô tô bay”/tham gia kinh doanh cơ sở hạ tầng sạc

    ◆ Kansai Electric Power Co., Ltd., với mục tiêu thành lập công ty vào năm 2026  đã thông báo vào ngày 7 rằng họ sẽ tham gia kinh doanh cơ sở hạ tầng sạc ô tô bay. Thiết bị sạc cắm điện sẽ được lắp đặt tại địa điểm bay thử Sky Drive (Thành phố Toyota, tỉnh Aichi, chủ tịch Tomohiro Fukuzawa) trong năm 2023. Công ty có kế hoạch tiến hành các thử nghiệm trình diễn để sử dụng tại Osaka/Kansai Expo sẽ được tổ chức vào năm 2025 và đặt mục tiêu tung sản phẩm ra thị trường vào năm 2026. Vào ngày 7, chúng tôi bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ Nhật Bản và nước ngoài.

    Các tính năng của cơ sở hạ tầng tính phí do KEPCO phát triển 

     

    Zalo
    Hotline