Osaka Suiki / Kosui Bypass DB Phát triển tấm chắn dài 8 km giữa Trạm bơm Tojo và Oizumi Ryokuchi

Osaka Suiki / Kosui Bypass DB Phát triển tấm chắn dài 8 km giữa Trạm bơm Tojo và Oizumi Ryokuchi

  Tập đoàn Công trình nước Osaka đã thực hiện thiết kế và xây dựng đường ống phân phối cấp nước công nghiệp dài 8km từ trạm bơm Tojo (4 Nagayoshi Kawanabe, Hirano-ku, Thành phố Osaka) đến Oizumi Ryokuchi hiện có (Kanaoka-cho, Kita-ku, Thành phố Sakai) Dự án sẽ được phát triển theo gói (cơ sở dữ liệu đường ống) và đấu thầu cạnh tranh công khai (phương pháp đánh giá toàn diện) dự kiến ​​sẽ được công bố vào tháng 6 để lựa chọn công ty liên doanh xử lý dự án. Các đường ống nước của ``Dự án Thiết kế và Phát triển Đường ống Nước Đường tránh (Đường tránh, Thành phố Matsubara, v.v.)'' có đường kính 1.200 mm và sử dụng phương pháp xây dựng tấm chắn. Thời gian thực hiện dự án đến ngày 29 tháng 8 năm 2036.

  Đường ống nước tránh được lên kế hoạch để đảm bảo khả năng chống động đất vì các đường ống hiện có dẫn nước công nghiệp đến Khu công nghiệp ven sông Sakai-Semboku đang cũ đi. Tập đoàn có kế hoạch xây dựng trước các đường ống nước công nghiệp ở đoạn từ Shinke ở Thành phố Yao đến Thị trấn Tadaoka, và trong dự án này, đoạn giữa Trạm bơm Tojo và Oizumi Ryokuchi sẽ được xây dựng.

  Khởi động máy khiên từ trục ở Oizumi Ryokuchi. Đi ngầm trên Tuyến Osaka Chuo, đi qua Trục Noto (gần Thành phố Matsubara Oka 7) gần giao lộ với Quốc lộ 309, tiếp tục đi ngầm trên Quốc lộ 309 và đi qua Trục Miyake (gần giao lộ với Đường cao tốc Hanshin Tuyến Matsubara) Dự kiến ​​sẽ đào ngầm trên Tuyến Matsubara qua Miyake Nishi 7 (gần Miyake Nishi 7) và đến trục của Trạm bơm Tojo.

  Những người vận hành dự án sẽ chịu trách nhiệm thiết kế, điều tra đất, khảo sát, đặt ống nước, trục xây dựng, nhà kho trục và lắp đặt các thiết bị như van.

  Chỉ các liên doanh gồm từ 2 đến 5 công ty đăng ký hoạt động xây dựng công trình dân dụng mới được tham gia. Cần có hồ sơ theo dõi việc xây dựng công trình lá chắn kể từ năm tài chính 2014.

  Nissui Con phụ trách ''hợp đồng thiết kế cơ bản cho các dự án bảo trì đường ống nước (đường tránh, Thành phố Matsubara, v.v.) sử dụng hệ thống thiết kế trọn gói và trật tự xây dựng''.

  Mời đối tác xem hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage:  
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline