Nước được tạo ra từ nhiệt thải của ánh sáng mặt trời! Giới thiệu một hệ thống sản xuất điện và cây trồng cùng lúc trên sa mạc!

Nước được tạo ra từ nhiệt thải của ánh sáng mặt trời! Giới thiệu một hệ thống sản xuất điện và cây trồng cùng lúc trên sa mạc!

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Nước được tạo ra từ nhiệt thải của ánh sáng mặt trời! Giới thiệu một hệ thống sản xuất điện và cây trồng cùng lúc trên sa mạc!

  Một trong những năng lượng tái tạo, phát điện mặt trời. Mặc dù có thể góp phần vào tính trung hòa carbon bằng cách sử dụng sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, nghiên cứu về sản xuất nước bằng cách sử dụng nhiệt thải đang được tiến hành. Đó là loại cơ chế nào?

  Hình ảnh chính: Hình ảnh của hệ thống này, một ốc đảo của nước được tạo ra và thực vật trải dài dưới bảng điều khiển.

  Ba yếu tố cần thiết để tồn tại
  Thiết bị sản xuất từ ​​ánh sáng mặt trời
  Năng lượng, nước và thức ăn là ba yếu tố cần thiết cho sự sống. Có nghiên cứu bao gồm cả ba yếu tố. Đây là một thiết bị bảng điều khiển năng lượng mặt trời tạo ra nước từ không khí do Đại học Khoa học và Công nghệ Hoàng gia Abdullah ở Ả Rập Xê Út phát triển. Nó sử dụng nhiệt thải của việc phát điện mặt trời. Thiết bị hoạt động với hai thông số kỹ thuật sử dụng hydrogel hút ẩm cao.

  Một là gel luôn tiếp xúc với không khí bên ngoài. Gel hấp thụ nước trong khí quyển vào ban đêm, và nhiệt thải của tấm nền vào ban ngày biến nước chứa trong gel thành hơi nước. Nhiệt hóa hơi làm mát bảng điều khiển và tăng hiệu suất phát điện. Chế độ còn lại là chế độ mà gel chỉ tiếp xúc với không khí bên ngoài vào ban đêm và bịt kín vào ban ngày. Nước được tạo ra bởi lượng nước thu được vào ban đêm bay hơi trong không gian vào ban ngày. Trong một thí nghiệm với quy mô tương tự, nó được sử dụng để trồng trọt và rau muống đã được trồng. Hỗ trợ tài chính và nghiên cứu sâu hơn sẽ dẫn đến một môi trường tốt hơn cho thế giới.


  Có vẻ như nước được tạo ra từ không khí trong một không gian kín. Nó cũng được cung cấp cho cây trồng.

  Zalo
  Hotline