NRA phê duyệt khái niệm kiểm tra bổ sung trong hơn 60 năm hoạt động/Tăng hạng mục dựa trên kiến ​​thức

NRA phê duyệt khái niệm kiểm tra bổ sung trong hơn 60 năm hoạt động/Tăng hạng mục dựa trên kiến ​​thức

     Vào ngày 10, Cơ quan quản lý hạt nhân đã phê duyệt khái niệm kiểm tra bổ sung cần thiết cho các đơn xin phê duyệt cho "hơn 60 năm hoạt động" của các nhà máy điện hạt nhân. Về nguyên tắc, các hạng mục sẽ giống như các cuộc kiểm tra đặc biệt cần thiết cho đơn xin gia hạn thời gian vận hành hiện tại và số lượng hạng mục sẽ được tăng lên dựa trên kiến ​​thức mới nhất trong và ngoài nước cũng như lịch sử vận ​​hành của nhà máy. Nếu nhà điều hành doanh nghiệp có thể chứng minh rằng nó có thể cho kết quả tương tự như kiểm tra đặc biệt, thì có thể thay đổi phương pháp kiểm tra hoặc giảm bớt các mặt hàng. Nó đã được quyết định không đưa ra một yêu cầu quy định mới để đối phó với "thiết kế cũ", đề cập đến sự xuống cấp phi vật lý.

    Zalo
    Hotline