Nội các Chính phủ Phê duyệt Dự luật Điện GX / Làm rõ Giá trị của Điện hạt nhân

Nội các Chính phủ Phê duyệt Dự luật Điện GX / Làm rõ Giá trị của Điện hạt nhân

    Nội các Chính phủ Phê duyệt Dự luật Điện GX / Làm rõ Giá trị của Điện hạt nhân


    Vào ngày 28, chính phủ đã thông qua quyết định của Nội các về dự luật nguồn điện khử cacbon GX. Dựa trên "chính sách cơ bản để thực hiện GX", các trụ cột chính là sử dụng năng lượng hạt nhân và giới thiệu tối đa năng lượng tái tạo, với tiền đề chính là đảm bảo an toàn. Ngoài việc làm rõ giá trị của việc sản xuất điện hạt nhân, thời gian tạm dừng sau trận động đất lớn ở phía đông Nhật Bản được loại trừ khỏi thời gian vận hành tối đa là 60 năm. Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu một phương thức đóng góp bên ngoài mới cho quỹ ngừng hoạt động. Đối với năng lượng tái tạo, chúng tôi sẽ tạo khả năng nhận được khoản thuế năng lượng tái tạo khi bắt đầu xây dựng, trong đó lưu ý đến đường dây truyền tải DC dưới biển giữa Hokkaido và Honshu. Việc củng cố các quy định đối với kinh doanh năng lượng tái tạo cũng được đưa vào.

    Zalo
    Hotline