Những phát minh do AI tạo ra có thể được cấp bằng sáng chế không? Một tòa án ở Tokyo nói không.

Những phát minh do AI tạo ra có thể được cấp bằng sáng chế không? Một tòa án ở Tokyo nói không.

  Những phát minh do AI tạo ra có thể được cấp bằng sáng chế không? Một tòa án ở Tokyo nói không.

  The Tokyo court's ruling comes amid ongoing debates on how to regulate generative AI and is part of a transnational class action lawsuit.


  Phán quyết của tòa án Tokyo được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận đang diễn ra về cách điều chỉnh AI có khả năng tạo ra và là một phần của vụ kiện tập thể xuyên quốc gia. | NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP

  Một tòa án ở Tokyo hôm thứ Năm đã ra phán quyết chống lại việc cấp bằng sáng chế cho các phát minh do trí tuệ nhân tạo tạo ra trong tranh chấp về việc liệu AI – chứ không phải con người – có thể được công nhận là nhà phát minh hay không.

  Phán quyết này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận đang diễn ra về cách điều chỉnh AI có tính sáng tạo và là một phần của vụ kiện tập thể xuyên quốc gia do Ryan Abbott, giáo sư khoa học luật và sức khỏe tại Đại học Surrey ở Anh, đưa ra.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline