Nhóm nghiên cứu của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Khuyến nghị về chính sách nhà chung cư/Giảm tiêu chuẩn khu dân cư sau khi tái thiết

Nhóm nghiên cứu của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Khuyến nghị về chính sách nhà chung cư/Giảm tiêu chuẩn khu dân cư sau khi tái thiết

  "Nhóm nghiên cứu về chính sách nhà chung cư trong tương lai" của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch (do Taiji Asami, giáo sư tại Trường Cao học Kỹ thuật, Đại học Tokyo, chủ trì) đã biên soạn một đề xuất vào ngày 10 để đẩy nhanh các biện pháp đối phó với nhà chung cư già cỗi. Nêu phương hướng các biện pháp thúc đẩy, ứng phó để xây dựng lại và quản lý, sửa chữa phù hợp hơn. Về các biện pháp khuyến khích xây dựng lại, chính phủ nên xem xét hạ thấp tiêu chuẩn diện tích sàn đối với các đơn vị ở sau khi xây dựng lại, theo quy định của pháp luật về nguyên tắc tối thiểu là 50 mét vuông.

  Từ góc độ thúc đẩy xây dựng lại và quản lý và sửa chữa phù hợp, đề xuất tổ chức hiện trạng và các vấn đề, và tóm tắt phương hướng của các biện pháp được thực hiện. Ba vấn đề đã được xác định để xây dựng lại: ▽phát triển môi trường để xây dựng lại suôn sẻ, ▽phương pháp kinh doanh đáp ứng các nhu cầu đa dạng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng lại tự nguyện.

  Về mặt cải thiện môi trường để quá trình xây dựng lại diễn ra suôn sẻ, nên nới lỏng tiêu chuẩn diện tích sàn cho các đơn vị ở sau khi xây dựng lại. Nếu cần đảm bảo diện tích đơn vị ở từ 50 mét vuông trở lên, điều này làm tăng đáng kể gánh nặng chi phí cho các chủ sở hữu được chia nhỏ hoặc nếu không thể đảm bảo đủ diện tích sàn sau khi tái thiết do hạn chế về sàn tỷ lệ diện tích, v.v., việc xây dựng lại sẽ bị cản trở.

  Các vấn đề liên quan đến quản lý và sửa chữa bao gồm: ▽ Nâng cao tuổi thọ của nhà chung cư ▽ Thực hiện công việc sửa chữa phù hợp, v.v. ▽ Ứng phó với các nhà chung cư được quản lý kém ▽ Thiếu cán bộ công đoàn quản lý Phản hồi đối với các vấn đề cụ thể - được liệt kê.
   Về biện pháp kéo dài tuổi thọ nhà chung cư, xét thấy việc xây dựng lại cần sự đồng ý của cư dân trên thực tế là khó nên cần tính đến phương án dài hạn hơn phương án sửa chữa lâu dài như thông thường đã làm.

  Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, ước tính 1,15 triệu chung cư trên 40 tuổi vào năm 2021 sẽ tăng gấp bốn lần lên 4,25 triệu trong 20 năm.

  Zalo
  Hotline