Nhiệm vụ không gian của NASA lấy lượng khí thải carbon dioxide của các quốc gia

Nhiệm vụ không gian của NASA lấy lượng khí thải carbon dioxide của các quốc gia

  Nhiệm vụ không gian của NASA lấy lượng khí thải carbon dioxide của các quốc gia
  bởi Sally Younger, Phòng thí nghiệm động cơ phản lực

  NASA Space Mission Takes Stock of Carbon Dioxide Emissions by Countries


  Bản đồ này cho thấy lượng phát thải ròng trung bình và loại bỏ carbon dioxide từ năm 2015 đến 2020 bằng các ước tính được thông báo bởi các phép đo vệ tinh NASA tựa OCO-2. Các quốc gia nơi nhiều carbon dioxide được loại bỏ hơn là phát ra xuất hiện dưới dạng trầm cảm màu xanh lá cây, trong khi các quốc gia có lượng khí thải cao hơn hoặc màu đỏ và xuất hiện để bật ra khỏi trang. Nguồn: Studio trực quan khoa học của NASA


  Một dự án thí điểm đã ước tính khí thải và loại bỏ carbon dioxide ở từng quốc gia bằng cách sử dụng các phép đo vệ tinh.

  Một vệ tinh quan sát trái đất của NASA đã giúp các nhà nghiên cứu theo dõi lượng khí thải carbon dioxide cho hơn 100 quốc gia trên thế giới. Dự án thí điểm cung cấp một cái nhìn mới mạnh mẽ về carbon dioxide được phát ra ở các quốc gia này và bao nhiêu trong số đó được loại bỏ khỏi bầu khí quyển bởi các khu rừng và các "bồn rửa" hấp thụ carbon khác trong biên giới của họ. Các phát hiện cho thấy làm thế nào các công cụ dựa trên không gian có thể hỗ trợ những hiểu biết về trái đất khi các quốc gia hoạt động để đạt được các mục tiêu khí hậu.

  Nghiên cứu quốc tế, được công bố trên dữ liệu khoa học hệ thống Trái đất và được thực hiện bởi hơn 60 nhà nghiên cứu, đã sử dụng các phép đo được thực hiện bởi sứ mệnh quan sát carbon quay quanh của NASA, cũng như một mạng lưới các quan sát dựa trên bề mặt, để định lượng sự gia tăng và Giảm nồng độ carbon dioxide trong khí quyển từ năm 2015 đến năm 2020. Sử dụng phương pháp dựa trên phép đo này (hoặc "từ trên xuống") này, các nhà nghiên cứu sau đó có thể suy ra sự cân bằng của lượng carbon dioxide được phát ra và loại bỏ.

  Mặc dù nhiệm vụ OCO-2 không được thiết kế đặc biệt để ước tính khí thải từ các quốc gia riêng lẻ, nhưng những phát hiện từ hơn 100 quốc gia đến vào thời điểm thích hợp. Global Stocktake đầu tiên, một quy trình để đánh giá tiến trình tập thể của thế giới đối với việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu, như được quy định trong Thỏa thuận Paris 2015 đã có vị trí vào năm 2023.

  Hoạt hình này cho thấy khí thải nhiên liệu hóa thạch hàng năm của hơn 100 quốc gia từ năm 2015 đến 2020. Các quốc gia có khí thải cao, bao gồm cả Hoa Kỳ và Trung Quốc (được nhìn thấy ở đây trong Dark Red), dường như xuất phát từ trang, so với các quốc gia có lượng khí thải thấp hơn. Tín dụng: Studio trực quan khoa học của NASA
  "NASA tập trung vào việc cung cấp dữ liệu khoa học trái đất nhằm giải quyết các thách thức về khí hậu trong thế giới thực, giống như giúp các chính phủ trên khắp thế giới đo lường tác động của các nỗ lực giảm thiểu carbon của họ", Karen St. Germain, giám đốc bộ phận khoa học trái đất của NASA tại trụ sở của NASA ở Washington nói. "Đây là một ví dụ về cách NASA phát triển và tăng cường nỗ lực để đo lường lượng khí thải carbon theo cách đáp ứng nhu cầu của người dùng."

  Các phương pháp tiếp cận dựa trên hoạt động truyền thống (hoặc "từ dưới lên") để đo carbon dựa vào việc kiểm đếm và ước tính số lượng carbon dioxide đang được phát ra trên tất cả các lĩnh vực của một nền kinh tế, như giao thông và nông nghiệp. Hàng tồn kho carbon từ dưới lên là rất quan trọng để đánh giá tiến trình đối với các nỗ lực giảm phát thải, nhưng biên dịch chúng đòi hỏi các nguồn lực, chuyên môn và kiến thức đáng kể về mức độ của các hoạt động liên quan.

  Bản đồ này minh họa những thay đổi về lượng carbon được lưu trữ trong chất hữu cơ trên đất liền, được gọi là thay đổi cổ phiếu carbon trên mặt đất, từ năm 2015 đến năm 2020. Các hoạt động như quản lý đất được cải thiện và nạn phá rừng, rộng hơn ở vùng nhiệt đới so với các khu vực khác, ảnh hưởng đến các cổ phiếu này thay đổi. Tín dụng: Studio trực quan khoa học của NASA
  Đây là lý do tại sao việc phát triển một cơ sở dữ liệu về khí thải và loại bỏ thông qua phương pháp từ trên xuống có thể đặc biệt hữu ích cho các quốc gia thiếu tài nguyên truyền thống để phát triển hàng tồn kho, các tác giả nghiên cứu khẳng định. Trên thực tế, kết quả của các nhà khoa học bao gồm dữ liệu cho hơn 50 quốc gia chưa báo cáo khí thải trong ít nhất 10 năm qua.

  Nghiên cứu cung cấp một viễn cảnh mới bằng cách theo dõi cả khí thải nhiên liệu hóa thạch và tổng số thay đổi "cổ phiếu" trong hệ sinh thái, bao gồm cây, cây bụi và đất. Dữ liệu đặc biệt hữu ích để theo dõi các dao động carbon dioxide liên quan đến thay đổi độ che phủ đất. Phát thải từ việc phá rừng một mình tạo nên một lượng không cân xứng tổng sản lượng carbon ở miền Nam toàn cầu, bao gồm các khu vực của Châu Mỹ Latinh, Châu Á, Châu Phi và Châu Đại Dương. Ở các nơi khác trên thế giới, các phát hiện cho thấy một số sự giảm nồng độ carbon trong khí quyển thông qua việc quản lý và trồng trọt đất được cải thiện.

  Các tác giả nói rằng các phương pháp từ dưới lên để ước tính lượng khí thải carbon dioxide và loại bỏ khỏi các hệ sinh thái là rất cần thiết. Tuy nhiên, những phương pháp đó dễ bị tổn thương bởi sự không chắc chắn khi thiếu dữ liệu hoặc ảnh hưởng ròng của các hoạt động cụ thể, chẳng hạn như ghi nhật ký, không được biết đến đầy đủ.

  "Ước tính từ trên xuống của chúng tôi cung cấp một ước tính độc lập về các phát thải và loại bỏ này, vì vậy mặc dù chúng không thể thay thế sự hiểu biết về quy trình chi tiết về các phương pháp từ dưới lên truyền thống, chúng tôi có thể kiểm tra cả hai phương pháp để thống nhất", Philippe Ciai, một tác giả nghiên cứu và nghiên cứu Giám đốc tại Labaratoire des sciences du Climat et de l'Environnement in France. Khí hậu và khoa học môi trường ở Pháp.

  Zalo
  Hotline