Nhiệm vụ của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Giải thích về Phương pháp tính phí/Cải thiện môi trường cạnh tranh bán lẻ

Nhiệm vụ của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Giải thích về Phương pháp tính phí/Cải thiện môi trường cạnh tranh bán lẻ

     Tại cuộc họp chuyên gia vào ngày 8, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng đã quyết định rằng phương pháp tính tỷ lệ bán lẻ và Một đề xuất đã được trình bày để bổ sung lý do thay đổi. Ngay cả hiện tại, giải thích về các điều kiện cung cấp là bắt buộc, nhưng khi mức thuế quy định được tăng lên, Cơ quan các vấn đề người tiêu dùng đã yêu cầu giải thích rõ ràng về hệ thống thuế quan. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đề xuất viết bằng chữ có kích thước dễ đọc. Chính phủ có kế hoạch bổ sung nghĩa vụ giải thích cơ cấu giá điện vào Quy định thi hành luật kinh doanh điện lực.

    Zalo
    Hotline