Nhà máy điện khí nhiên liệu kép và hydro xanh đầu tiên của Úc khai trương ở NSW

Nhà máy điện khí nhiên liệu kép và hydro xanh đầu tiên của Úc khai trương ở NSW

  Với sự hợp tác giữa doanh nghiệp Gas Power của GE Vernova và EnergyAustralia, Nhà máy điện Tallawarra B ở New South Wales, Australia hiện đang hoạt động, báo trước một kỷ nguyên mới trong sản xuất năng lượng bền vững.

  Giày sneaker và

  Nhà máy điện Tallawarra B nhằm mục đích cung cấp nguồn năng lượng đáng tin cậy và linh hoạt, đặc biệt trong thời gian nhu cầu cao nhất hoặc thời gian cung cấp thấp. Với việc đóng cửa nhà máy đốt than Liddell, Tallawarra B bước vào để lấp đầy một phần khoảng trống, cung cấp nguồn điện có thể điều động được để đảm bảo sự ổn định của lưới điện đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo.

  Trung tâm của Tallawarra B là tuabin khí 9F.05 của GE Vernova, một cải tiến mang tính đột phá có khả năng vận hành bằng hỗn hợp khí tự nhiên và hydro xanh. Khả năng sử dụng nhiên liệu kép này giúp Tallawarra B trở thành nhà máy điện đầu tiên thuộc loại này ở Australia, mở đường cho các giải pháp năng lượng sạch hơn.

  Bằng cách tận dụng sự kết hợp giữa hydro xanh và khí tự nhiên, Tallawarra B đặt mục tiêu giảm đáng kể lượng khí thải trong khi cung cấp một nguồn năng lượng đáng tin cậy. Sự thay đổi chiến lược này phù hợp với các mục tiêu môi trường rộng lớn hơn và góp phần vào cam kết của Australia về một tương lai ít carbon hơn.

  Sự hợp tác của EnergyAustralia với GE Vernova nhấn mạnh cam kết chung về các giải pháp năng lượng bền vững. Thông qua đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ hydro, cả hai đơn vị đang thúc đẩy đổi mới và dẫn đầu quá trình chuyển đổi sang bối cảnh năng lượng xanh hơn.

  Zalo
  Hotline