Nghiên cứu có thể đơn giản hóa quy trình tính toán tín dụng carbon đất

Nghiên cứu có thể đơn giản hóa quy trình tính toán tín dụng carbon đất

  Nghiên cứu có thể đơn giản hóa quy trình tính toán tín dụng carbon đất
  của Đại học Illinois tại Urbana-Champaign

  Research could simplify process for calculating soil carbon credits
  Minh họa tính toán tín dụng carbon đất dựa trên các mô hình dựa trên quá trình. Sự không chắc chắn trong các khoản tín dụng carbon được tính toán nhỏ hơn nhiều so với sự không chắc chắn trong trữ lượng carbon ban đầu của đất. Ảnh: Geoderma (2022). DOI: 10.1016/j.geoderma.2022.116254


  Một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu tại Trung tâm bền vững hệ sinh thái nông nghiệp (ASC) tại Đại học Illinois Urbana-Champaign dẫn đầu cung cấp những hiểu biết mới để định lượng ngân sách carbon cho đất trồng trọt và tín dụng carbon trong đất, hai thước đo quan trọng để giảm thiểu biến đổi khí hậu.

  Các kết quả, được nêu trong một bài báo đăng trên tạp chí khoa học đất Geoderma, có thể đơn giản hóa quy trình tính toán các khoản tín dụng các-bon trong đất, thưởng cho nông dân vì đã bảo tồn các-bon trong đất thông qua luân canh cây trồng, không làm đất, cây che phủ và các biện pháp bảo tồn khác giúp cải thiện đất Sức khỏe.

  Hoạt động nông nghiệp khiến một lượng đáng kể carbon hữu cơ trong đất (SOC) được thải vào khí quyển dưới dạng carbon dioxide, một loại khí nhà kính góp phần gây ra biến đổi khí hậu. Một số thực hành bảo tồn đã được đề xuất để giúp cô lập carbon đó trong đất, nhưng tiềm năng của chúng để nâng cao tổng SOC trong một mặt cắt đất, được gọi là trữ lượng SOC, cần được đánh giá tại địa phương. Những đánh giá như vậy là chìa khóa cho thị trường tín dụng carbon nông nghiệp mới nổi.

  Tính toán chính xác ngân sách carbon đất trồng trọt và tín dụng carbon đất là rất quan trọng để đánh giá tiềm năng giảm thiểu biến đổi khí hậu của nông nghiệp cũng như các hoạt động bảo tồn. Những tính toán đó rất nhạy cảm với điều kiện khí hậu và đất đai địa phương, đặc biệt là lượng SOC ban đầu được sử dụng để khởi tạo các mô hình tính toán. Tuy nhiên, có nhiều điểm không chắc chắn tồn tại trong bộ dữ liệu chứng khoán SOC và không rõ điều đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến quỹ carbon đất trồng trọt và tính toán tín dụng carbon trong đất, theo tác giả chính Wang Zhou, Nhà khoa học nghiên cứu tại ASC và Bộ Tài nguyên và Khoa học Môi trường (NRES) tại Illinois.

  Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một mô hình hệ sinh thái nông nghiệp tiên tiến và đã được kiểm chứng, được gọi là ecosys, để đánh giá tác động của sự không chắc chắn về trữ lượng SOC đối với quỹ carbon đất trồng trọt và tính toán tín dụng carbon đất trong các hệ thống luân canh ngô-đậu tương ở Trung Tây Hoa Kỳ.

  Họ phát hiện ra rằng các phép đo nồng độ SOC có độ chính xác cao là cần thiết để định lượng ngân sách carbon trên đất trồng trọt, nhưng bộ dữ liệu đất có sẵn công khai hiện tại là đủ để tính toán chính xác các khoản tín dụng carbon với độ không đảm bảo thấp.

  "Đây là một nghiên cứu rất quan trọng cho thấy những phát hiện phản trực giác. Dữ liệu carbon trong đất ban đầu rất quan trọng đối với tất cả các tính toán ngân sách carbon ở hạ lưu. Tuy nhiên, tín dụng carbon đo lường sự khác biệt carbon trong đất tương đối giữa một phương pháp mới và một hoạt động kinh doanh như bình thường Giám đốc sáng lập ASC Kaiyu Guan, Giáo sư Blue Waters tại NRES và Trung tâm ứng dụng siêu máy tính quốc gia (NCSA) tại Illinois và lãnh đạo cho biết: "Chúng tôi thấy rằng sự không chắc chắn của dữ liệu carbon trong đất ban đầu đã hạn chế tác động đến tín dụng carbon trong đất được tính toán cuối cùng". của dự án SMARTFARM tại iSEE, trong đó có một số đồng tác giả của bài viết này.

  Kết quả chỉ ra rằng việc lấy mẫu đất tại hiện trường tốn kém có thể không cần thiết khi chỉ tập trung vào định lượng tín dụng các-bon trong đất từ các hoạt động bảo tồn trang trại—một lợi ích chính cho thị trường tín dụng các-bon nông nghiệp.

  "Sự không chắc chắn trong các phép đo nồng độ SOC có tác động lớn đến tính toán ngân sách carbon của đất trồng trọt, cho thấy cần có các phương pháp mới như viễn thám siêu quang phổ để ước tính nồng độ SOC của lớp đất mặt ở quy mô lớn nhằm giảm sự không chắc chắn từ phép nội suy. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về nồng độ SOC chỉ có một tác động nhỏ đến tính toán tín dụng carbon trong đất, đề xuất chỉ tập trung vào định lượng tín dụng carbon trong đất từ các biện pháp quản lý bổ sung có thể không yêu cầu lấy mẫu đất trên diện rộng—một lợi thế do chi phí cao," Zhou nói.

  Bin Peng, tác giả chính khác của nghiên cứu và Nhà khoa học nghiên cứu cao cấp tại ASC và NRES cho biết: “Cách tiếp cận trong nghiên cứu này có thể được áp dụng cho các mô hình khác và được sử dụng để đánh giá những điều không chắc chắn quan trọng về tiềm năng cô lập carbon của các phương pháp quản lý đất bảo tồn khác nhau”. .

  Zalo
  Hotline