Ngân hàng Iwate tham gia kinh doanh liên quan đến năng lượng tái tạo, cũng như kinh doanh cung cấp và sản xuất điện

Ngân hàng Iwate tham gia kinh doanh liên quan đến năng lượng tái tạo, cũng như kinh doanh cung cấp và sản xuất điện

  Ngân hàng Iwate sẽ tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến năng lượng tái tạo, bao gồm các hoạt động sản xuất và cung cấp điện, với manorda Iwate (Thành phố Morioka, Tỉnh Iwate), một công ty phát triển ngành ngân hàng mà ngân hàng có 100% cổ phần, làm đơn vị điều hành. Vào ngày 31 tháng 7, chúng tôi đã gửi thông báo tới các cơ quan hữu quan về việc bổ sung một doanh nghiệp liên quan đến năng lượng tái tạo vào doanh nghiệp Manorda Iwate.

  Trụ sở chính của Ngân hàng Iwate

   Ở tỉnh Iwate, trong khi tiềm năng sản xuất điện bằng năng lượng tái tạo cao, năng lượng tái tạo và các chi phí liên quan không được luân chuyển đầy đủ trong khu vực, đã nảy sinh vấn đề thiếu bí quyết.

  (Nguồn: Manorda Iwate)

  Mô hình kinh doanh dành cho các doanh nghiệp liên quan đến năng lượng tái tạo
  (Nguồn: Manorda Iwate)

   Trong lĩnh vực kinh doanh liên quan đến năng lượng tái tạo được công bố lần này, chúng tôi sẽ tập trung vào các dịch vụ tư vấn cho các dự án khử cacbon trong khu vực như chính quyền địa phương và các tổ chức khác nhau, đồng thời chúng tôi sẽ hợp tác với các đối tác để cung cấp cho các doanh nghiệp phát điện và cung cấp điện từ các dự án này.

   Manorda Iwate được thành lập vào tháng 4 năm 2020 với tư cách là một công ty vì sự phát triển của các hoạt động kinh doanh ngân hàng khác dựa trên Điều 16 của Luật Ngân hàng. Chúng tôi tham gia vào việc tạo ra các cơ sở thiết kế khu vực như lập kế hoạch, soạn thảo, bán hàng, quảng bá và tư vấn cho các sản phẩm, sản phẩm và dịch vụ có thương hiệu khu vực phù hợp với đặc điểm khu vực, các dự án hợp tác công tư và dịch vụ đại lý bán hàng.

   Hoạt động kinh doanh sản xuất và cung cấp điện nằm trong hoạt động kinh doanh liên quan đến năng lượng tái tạo thuộc các hoạt động kinh doanh khác theo Đạo luật Ngân hàng, vì vậy nếu một nhóm ngân hàng tham gia, công ty cần phải thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh doanh khác. Công ty là một công ty thúc đẩy các hoạt động kinh doanh ngân hàng khác và có thành tích làm việc về các dịch vụ tư vấn liên quan đến quá trình khử cacbon, v.v., vì vậy công ty sẽ tham gia hoạt động kinh doanh này với tư cách là một đơn vị điều hành.

  Zalo
  Hotline