Ngân hàng Hokuriku và Ngân hàng Hokkaido mua năng lượng mặt trời lớn ở Hokkaido thông qua PPA bên ngoài

Ngân hàng Hokuriku và Ngân hàng Hokkaido mua năng lượng mặt trời lớn ở Hokkaido thông qua PPA bên ngoài

  Bốn công ty thuộc Tập đoàn tài chính Hokuhoku, Ngân hàng Hokuriku, Ngân hàng Hokkaido, Công ty Điện lực Hokkaido và Giải pháp Năng lượng Biz Điện lực Hokuriku (Thành phố Toyama), sẽ giới thiệu sản xuất năng lượng mặt trời thông qua mô hình PPA (Thỏa thuận mua bán điện) bên ngoài. Hợp đồng được ký vào ngày 24 tháng 8.

  (Nguồn: Phát hành chung của Ngân hàng Hokuriku, Ngân hàng Hokkaido, Công ty Điện lực Hokkaido, Giải pháp Năng lượng Biz Điện lực Hokuriku)

  Kế hoạch kinh doanh
  (Nguồn: Đồng phát hành bởi Ngân hàng Hokuriku, Ngân hàng Hokkaido, Công ty Điện lực Hokkaido, Giải pháp Năng lượng Biz Điện lực Hokuriku)

   Dựa trên hợp đồng, Hokuriku Electric Power Biz Energy Solution sẽ lắp đặt, sở hữu và vận hành một nhà máy điện mặt trời lớn với công suất khoảng 2.198 kW tại Shiranuka, Hokkaido. Các tấm pin mặt trời sẽ do Jinko Solar của Trung Quốc sản xuất và sản lượng điện hàng năm dự kiến ​​đạt khoảng 2.400 MWh.

  (Nguồn: Phát hành chung của Ngân hàng Hokuriku, Ngân hàng Hokkaido, Công ty Điện lực Hokkaido, Giải pháp Năng lượng Biz Điện lực Hokuriku)

  Hình ảnh nhà máy điện mặt trời khổng lồ sẽ được lắp đặt tại Thị trấn Shiranuka
  (Nguồn: Ngân hàng Hokuriku, Ngân hàng Hokkaido, Công ty Điện lực Hokkaido, Giải pháp Năng lượng Biz Điện lực Hokuriku)

   Điện được tạo ra sẽ được cung cấp cho Ngân hàng Hokuriku và các chi nhánh Ngân hàng Hokkaido ở Hokkaido thông qua Hokkaido Electric Power, nhà cung cấp điện bán lẻ. Chín chi nhánh của Ngân hàng Hokuriku và 33 chi nhánh của Ngân hàng Hokkaido, có hợp đồng điện cao thế với Công ty Điện lực Hokkaido, sẽ bị ảnh hưởng. Thời hạn hợp đồng là 20 năm.

   Khoảng 25% lượng điện mà Ngân hàng Hokuriku và Ngân hàng Hokkaido ở Hokkaido sử dụng sẽ được thay thế bằng năng lượng tái tạo, giúp giảm lượng khí thải CO2 hàng năm khoảng 1.300 tấn. Công việc xây dựng sẽ bắt đầu vào tháng 9 và việc cung cấp điện dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm 2024.

  Zalo
  Hotline