Nền kinh tế xanh là xu hướng sau COVID: các chuyên gia

Nền kinh tế xanh là xu hướng sau COVID: các chuyên gia

  Nền kinh tế xanh là xu hướng sau COVID: các chuyên gia


  Các đại biểu tại một diễn đàn về 'tăng trưởng xanh, nền kinh tế xanh và nền kinh tế vòng tròn' tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Bảy. Ảnh thanhuytphcm.vn

  TP HCM - Các doanh nghiệp Việt Nam nên tập trung vào tăng trưởng xanh và các nền kinh tế xanh và tròn đã trở thành xu hướng chủ đạo trên toàn cầu, Diễn đàn Kinh tế Xanh đã tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Bảy.

  Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Thông tư thuộc Đại học Quốc gia Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết chiến lược tăng trưởng xanh và nhận thức về tăng trưởng xanh và bền vững đã được cải thiện đáng kể giữa các cấp chính quyền cấp tỉnh, công chúng và doanh nghiệp.

  Ông nói, họ đã từng bước tạo ra những thay đổi đối với doanh nghiệp và cuộc sống hàng ngày và có những đóng góp thiết thực trong việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh.

  Tuy nhiên, Chính phủ và các tổ chức quốc tế chỉ ra rằng nền kinh tế Việt Nam phát triển chưa bền vững, chất lượng, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp.

  Nền kinh tế không ổn định do sự phát triển vẫn dựa nhiều vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, vốn và lao động, sử dụng tài nguyên và năng lượng kém hiệu quả đã làm gia tăng ô nhiễm và phát thải khí nhà kính, ông nói thêm.

  Các chuyên gia cho biết nền kinh tế xanh và chuyển đổi sang tăng trưởng xanh sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và bắt kịp xu hướng toàn cầu.

  Những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng do COVID yêu cầu các nhà sản xuất và bán lẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn xanh và cung cấp thông tin một cách minh bạch.

  Xu hướng ‘lối sống xanh’ ngày càng phát triển đã đặt ra những yêu cầu mới cho các doanh nghiệp Việt Nam trong cuộc đua nâng cao năng lực cạnh tranh.

  Theo Viện trưởng Viện Chiến lược Thương hiệu và Năng lực Cạnh tranh Võ Trí Thành, hai yếu tố thúc đẩy tăng trưởng xanh là chuyển đổi số và nền kinh tế chu chuyển.

  Theo các hiệp định thương mại tự do, nếu các doanh nghiệp không áp dụng sản xuất và kinh doanh “xanh”, sản phẩm của họ sẽ không được người tiêu dùng ưa chuộng, do đó lợi thế cạnh tranh của họ bị mất đi, ông nói.

  Ông nói: “Tăng trưởng xanh được thúc đẩy bởi nhu cầu thị trường, không chỉ là các chính sách hay quy định pháp luật”, đồng thời chỉ ra rằng tăng trưởng xanh đã giúp các doanh nghiệp và thương hiệu trở nên linh hoạt hơn trong cả trung và dài hạn.

  Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-30, trong đó đặt ra mục tiêu tổng thể là thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với bền vững môi trường và công bằng xã hội.

  Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ về tăng trưởng xanh tại Hội nghị lần thứ 26 về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc khi Thủ tướng Chính phủ cam kết sẽ đạt được mục tiêu không phát thải carbon ròng vào năm 2050.

  Các chuyên gia cho biết, để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, đất nước cần đạt được các đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng, đồng thời tập trung vào đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. - VNS

  Zalo
  Hotline